З метою підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти професор кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету №6 ХНУВС Сергій Семенов і працівник IT-компанії «Nix Solutions» В’ячеслав Давидов провели для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» бінарне заняття на тему «Технологія NG-SDH» з навчальної дисципліни «Телекомунікаційні системи та мережі нового покоління».
Студенти ознайомилися зі стратегією розвитку сучасних телекомунікацій, що передбачає еволюційний перехід до мереж з асинхронним (пакетним) режимом передачі даних, методами та формами, які використовуються в IT-компаніях «Nix Solutions» та «Epam Systems». В'ячеслав Давидов розповів про роботу IT-фахівців, про вимоги, умови ефективного працевлаштування та професійного зростання в компанії, особливості програмних застосунків, що включають протоколи та бібліотеки мережевої комунікації.
Бінарне заняття сприяло розвитку вмінь та навичок у студентів, необхідних для успішного проведення аналізу мережних пристроїв нового покоління для їх майбутньої діяльності.
В онлайн-заході також взяли участь завідувач кафедри Юрій Гнусов і науково-педагогічні працівники кафедри.

ВЗГ ХНУВС