Професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Дмитро Слинько взяв участь у вебінарі «Формування наукового світогляду та виховання морально-етичної культури здобувача освіти», який відбувся на Національній освітній платформі «Всеосвіта». За результатами участі у вебінарі Дмитро Слинько пройшов тестування та отримав відповідний сертифікат. Набуті компетентності будуть використані в освітньому процесі.

ВЗГ ХНУВС