Спільна робоча група кафедр протидії кіберзлочинності факультету № 4, кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ для внесення змін виносить на публічне обговорення:

проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 125 «Кібербезпека та захист інформації» (безпека інформаційних та комунікаційних систем) – гарант Носов Віталій Вікторович, email: vitnos@univd.edu.ua;

проєкт освітньо-професійної програми 125 «Кібербезпека та захист інформації» (Безпека інформаційних та комунікаційних систем) для другого (магістерського) рівня вищої освіти – гарант Можаєв Олександр Олександрович, email: mozhaev1957@gmail.com.

Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації, які просимо надсилати на електронні адреси гарантів програм.

Проєкт ОПП магістр 125 «Кібербезпека та захист інформації»

Проєкт ОПП бакалавр 125 «Кібербезпека та захист інформації»