Кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4 і кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6 разом зі стейкхолдерами (представниками кіберполіції Національної поліції України та компанії ЕПАМ), здобувачами вищої освіти, іншими зацікавленими особами обговорили проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 125 «Кібербезпека та захист інформації (протидія правопорушенням у кіберсфері)» та проєкт освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 125 «Кібербезпека та захист інформації (безпека інформаційних та комунікаційних систем)». Разом із програмами було представлено проєкти відповідних навчальних планів.

Проєкти означених документів були розроблені з урахуванням пропозицій, які надійшли від стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, представників кафедр університету. У цих документах також було враховано зауваження та рекомендації експертів акредитаційної комісії та галузевої експертної ради Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, що надійшли за результатами проходження акредитації бакалаврської програми за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації».

ВЗГ ХНУВС