Факультет № 3 (превентивної діяльності) здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за денною формою навчання за спеціальностями «Правоохоронна діяльність» та «Психологія». Випускники факультету працюють у підрозділах превентивної діяльності, поліцейськими офіцерами громад, інспекторами сектору ювенальної превенції, управлінь кадрового забезпечення, відділів комуні­кації та інших підрозділів, реалізуючи державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення домашнього насильства.