Дослідження економічних і правових аспектів виникнення, поширення гендерної нерівності, пошуку шляхів зменшення дискримінаційних процесів і явищ у різних сферах суспільних відносин є актуальною тематикою сьогодення. Планове засідання наукового гурта кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ «Актуальні проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації» теж було присвячене одному з аспектів цього явища. Зі вступним словом до присутніх звернулася кандидат економічних наук доцент Олена Лук’янихіна.

Студентка 3 курсу Юлія Ващенко підготувала доповідь «Гендерна сегрегація та гендерні розриви в оплаті праці» (науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Олена Лук’янихіна). Присутні на засіданні студенти 3 і 4 курсів відкрили для себе нове економічне поняття – «гендерна сегрегація». Учасники заходу ознайомилися з його походженням і формами прояву. Студентка навела статистичні дані, що віддзеркалюють диспропорції в оплаті праці жінок і чоловіків, ознаки гендерної сегрегації, проаналізувала причини виникнення цього явища.

Тема доповіді виявилася цікавою, оскільки спрямувала думки присутніх на осмислення цього явища, аналіз причин і шляхів його подолання.

Гендерна нерівність є однією із нагальних проблем сучасного ринку праці, у зв’язку з чим гуртківці рекомендували Юлії Ващенко продовжити дослідження у цьому напрямі та підготувати практичні рекомендації щодо зменшення негативних проявів цього явища.

Сумська філія ХНУВС