Ященко Андрій Миколайович <br/> доктор юридичних наук, професор
Ященко Андрій Миколайович,
доктор юридичних наук, професор

19.06.2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання». 31.05.2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Заходи кримінально-правового характеру: теорія та практика застосування».

У 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін.

Напрямами його наукових інтересів є проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру, проблеми впровадження у національне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство інституту медіації.

Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Опубліковано понад 70 наукових праць, з них: монографій – 2, наукових статей – 42, тез доповідей – 19, праць навчально-методичного характеру – 11.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4egqtYAAAAJ&hl=ru