Новий навчальний посібник у фонді наукової бібліотеки

Науково-педагогічний колектив кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3 – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Микола Боровик, старші викладачі кафедри Ірина Шутяк, Інна Ларіонова та Михайло Іншеков презентували навчальний посібник «Особиста безпека поліцейського в умовах дії правового режиму воєнного стану».

Презентація наукового видання до акції «16 днів проти насильства»

Науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки та психології факультету № 3 презентував колективну монографію «Домашнє насильство: психологічні передумови, допомога, протидія». У виданні розглянуто сучасний стан соціально-психологічних, педагогічних та правових аспектів проблеми домашнього насильства.

Наукова бібліотека отримала підручник з конституційного права англійською мовою

Декан факультету № 4 доктор юридичних наук, професор Микола Марчук та завідувачка кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 кандидатка юридичних наук, доцентка Тетяна Гудзь передали до фонду наукової бібліотеки ХНУВС навчальний посібник з конституційного права.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти факультету № 1

Вийшов друком та розміщений у репозиторії Інформаційний довідник «Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах війни» (https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/18380).

Нове фундаментальне монографічне дослідження знаних вчених

Щойно побачила світ нова монографія «Поліція / міліція в Україні  з XVIII століття і до сьогодення: наукове видання у семи томах.Т4: Міліція в Україні в роки німецько-радянської  війни та повоєнний період (червень 1941 - березень 1953 рр.): історико-правове дослідження (Харків: Майдан, 2023. 504 с.), підготовлена колективом авторів у складі: академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Бандурка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Греченко, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Ярмиш.

Монографія «Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри»

Вийшла друком монографія завідувача кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ доктора юридичних наук, професора Юрія Орлова «Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри».

Побачив світ Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» № 1 за 2023 рік

Це перший номер збірника після його включення до переліку наукових фахових видань України (юридичні науки, спеціальності – 081, 262), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 р. № 768).

Наукові фахові видання Харківського національного університету внутрішніх справ

Шановні науковці! Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує до публікації наукових статей у фахових виданнях:
«Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» (з юридичних наук та психологічних наук) – http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF;

Підручники для бібліотеки Сумської філії ХНУВС

Професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС Олексій Шуміло передав до фондів бібліотеки філії навчальні посібники та підручники, співавтором яких він є. Сподіваємось, що вони стануть у нагоді здобувачам закладу вищої освіти.

Збірнику «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» присвоєно категорію «Б» із психологічних наук

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.04.2023 №491 збірнику наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» присвоєно категорію «Б» із психологічних наук (спеціальність 053). Метою видання є поширення результатів наукових досліджень і передового досвіду науково-педагогічного складу Харківського національного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти.