Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор
Греченко Володимир Анатолійович

Кафедра гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки була створена відповідно до наказу ректора ХНУВС № 184 від 20 квітня 2011 року на основі об'єднання кафедр філософії і політології та історії державності України та іноземних мов. У 2013 році перейменована на кафедру соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6. Науково-педагогічний склад кафедри працює на підставі Конституції України, Закону «Про вищу освіту», директивних документів МВС України, наказів та розпоряджень ректора ХНУВС, рішень Вченої ради ХНУВС та вченої ради факультету, Положення про кафедру, посадових інструкцій та функціональних обов’язків. З моменту утворення кафедри її очолює професор Греченко Володимир Анатолійович.

Станом на 1 вересня 2019 року на кафедрі працюють 10 осіб, з яких: один завідувач кафедри; три професори, доктори філософських наук; три доценти, з них - один кандидат філологічних наук, один - кандидат історичних наук, один - кандидат філософських наук; два старших викладача, старший лаборант.

Кафедра забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за 12 навчальними дисциплінами, у тому числі: «Філософія», «Філософія науки», «Політологія», «Логіка», «Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю», «Історія та культура України», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», «Українська/російська мова як іноземна», «Методологія наукової діяльності», «Методика наукових досліджень».

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

- Історія поліції та міліції;

- Розвиток науки «Історія права» у ХІХ ст.;

- Формування тоталітарного режиму в Україні в 1920-30-х рр.;

- Філософія ідентичності;

- Юридична логіка;

- Філософські аспекти глобальних проблем сучасності;

- Особливості архітектоніки та образної системи історичного роману ХІХ ст.

- Українська химерна проза

За останні роки викладачами кафедри було видано такі книги: «Історія. Комплексний довідник» проф. В..А. Греченко, 2011 р.; «Історія України. За 5 хвилин до….» В..А. Греченко, 2011 р.; «Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст.-1917 р.)» – проф. Греченко В.А., 2012 р.; «Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні» проф. Греченко В.А., 2012 р; «Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 рр.)» проф. Греченко В.А., 2015 р.; «Історія української культури. Навч.посібник для студентів вищіх навчальних закладів» проф. В..А. Греченко, 2013 р.; «Людина у ХХІ столітті: тенденції, засоби і перспективи змін» проф. Т.С.Воропай, 2011 р.; "Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України" проф. Греченко В.А., 2018 р."Хаврківський національний університет внутрішніх справ: витоки, становлення, розвиток" проф. Греченко В.А., 2019р.

На кафедрі працює науковий гурток з української мови «Культура професійного мовлення» (керівник – доцент Овчинников М. О.)

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в Університеті (у тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Акту Соборності України, Дню памяті героїв Крут, 100-річчю подій Української революції, 25 –річчю створення університету), виступають з лекціями, присвяченими ювілейним та пам’ятним датам історії України.

Регулярно проводяться тематичні заходи присвячені Т.Г. Шевченку, вікторини й олімпіади на краще знання української літератури. Кафедра організовує проведення в Університеті перших турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та імені Т.Г. Шевченка.

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-260
Email: [email protected]

Cклад кафедри

Греченко Володимир Анатолійович - завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Тягло Олександр Володимирович - професор кафедри, доктор філософських наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Шаповал Володимир Миколайович - професор кафедри, доктор філософських наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Заборовський Віталій Віталійович - доцент кафедри, кандидат історичних наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Могільова Світлана Валентинівна - доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Мариківська Галина Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Овчинников Михайло Олексійович - старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Кобилко Наталія Андріївна - доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID