Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
Жорнокуй Юрій Михайлович


Кафедру цивільного права та процесу факультету № 6 було створено у складі навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ у серпні 2006 р. З того часу і до 2008 р. виконувачем обов’язки завідувача кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В. А. Кройтор. Із 2008 до 2011 рр. кафедру очолював кандидат юридичних наук О. В. Соболев. Із травня 2011 по жовтень 2016 рр. завідувачем кафедри знову працював кандидат юридичних наук, професор В. А. Кройтор. Починаючи з жовтня 2016 р. і дотепер кафедру цивільного права та процесу факультету № 6 очолює доктор юридичних наук, професор Юрій Михайлович Жорнокуй.

Навчально-виховний процес забезпечується науково-педагогічним складом кафедри. Штатна чисельність кафедри – 22 одиниці: одна посада завідувача кафедри, три – професори кафедри, десять посад доцента кафедри, п’ять – старшого викладача кафедри, одна – викладача та одна посада старшого лаборанта. На кафедрі працюють 24 співробітники, із яких 3 доктори та 16 кандидатів наук.

Кафедрою викладаються такі дисципліни: «Основи римського приватного права», «Цивільне право та процес», «Сімейне право», «Цивільний процес», «Цивільне право», «Господарський процес», «Складання процесуальних документів у цивільних справах», «Право інтелектуальної власності», «Сучасні проблеми господарського процесу», «Сучасні проблеми цивільного права та процесу», «Житлове право», «Спадкове право», «Доктрини цивільного та сімейного права», «Доктрини цивільного процесу», «Сучасні проблеми сімейного права», «Сучасні проблеми цивільного права».

Науково-педагогічний склад кафедри працює над упровадженням у навчальний процес дистанційних навчальних курсів та методики їх викладання.

Сьогодні колектив кафедри працює за такими напрямами науково-дослідної роботи:
◦ удосконалення цивільного законодавства у сфері захисту особистих немайнових та майнових прав;
◦ тенденції розвитку вчення про юридичні особи;
◦ спадкове право у доктрині цивільного права;
◦ проблеми правової охорони сім’ї і захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин;
◦ проблеми підвищення ефективності цивільного процесуального законодавства в умовах проведення судово-правової реформи.

Колектив кафедри активно працює над підготовкою науково-педагогічних кадрів, які здобувають третій (освітньо-науковий) ступінь вищої освіти – доктор філософії. На сьогодні за кафедрою закріплено 25 аспірантів денної та заочної форми навчання. їхні теми затверджені рішенням Вченої ради ХНУВС.

На кафедрі працює студентський науковий гурток під керівництвом доцента кафедри кандидата юридичних наук, доцента Ю. І. Чалого. Наукові роботи студентів, які працюють у гуртку, неодноразово посідали призові місця як на щорічній підсумковій університетській конференції, так і в наукових заходах, що проводяться за межами університету.

Традиційно важливим науковим заходом є проведення щорічно, починаючи з 1999 р., науково-практичних конференцій «Проблеми цивільного права та процесу», присвячених пам’яті засновника кафедри професора Олександра Анатолійовича Пушкіна. Щоб охопити якнайширше коло зацікавлених осіб, оргкомітет запрошує до участі в конференції представників судових і правоохоронних органів, багатьох провідних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, у тому числі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту приватного права та підприємництва Національної академії правових наук України, Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, громадських організацій, зокрема представників всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» та ін.

Склад кафедри: завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор Ю. М. Жорнокуй;
професори кафедри: доктор юридичних наук, доцент Л. В. Красицька, кандидат юридичних наук, професор В. А. Кройтор, доктор юридичних наук, доцент О. Є. Кухарєв, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник О. М. Мельник;
доценти кафедри: кандидат юридичних наук, доцент О. Є. Аврамова, кандидат юридичних наук, доцент Т. С. Кириченко, кандидат юридичних наук, доцент О. В. Мороз, кандидат юридичних наук, доцент А. С. Савченко, кандидат юридичних наук, доцент Е. В. Вакулович,  кандидат юридичних наук, доцент Ю. І. Чалий, кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Сапейко,  кандидат юридичних наук, доцент І. О. Єфремова, кандидат юридичних наук, доцент С. А. Загородній;< br />старші викладачі кафедри: кандидат юридичних наук Н. В. Ходєєва, кандидат юридичних наук Д. В. Тимошенко, кандидат юридичних наук К. О. Скриннікова, кандидат юридичних наук А. С. Сліпченко, В. В. Рассказова, І.М. Павліченко;
викладачі кафедри:  Г. С. Гофельд та А. М. Мартін;
старший лаборант кафедри М. І. Козирєва

Склад кафедриЖорнокуй Юрій Михайлович - завідувач кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Красицька Лариса Василівна – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кройтор Володимир Андрійович – професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, професор
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кухарєв Олександр Євгенович – професор  кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент

Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мельник Олена Миколаївна – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник


Аврамова Ольга Євгенівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Вакулович Елла Валентинівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гофельд Ганна Сергіївна - викладач кафедри цивільного права та процесу
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кириченко Тетяна Сергіївна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мороз Ольга Володимирівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Рассказова Вікторія Віталіївна – старший викладач кафедри цивільного права та процесу
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Савченко Аріна Сергіївна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сапейко Людмила Василівна - доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Скриннікова Катерина Олегівна – старший викладач кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сліпченко Анатолій Святославович – викладач кафедри цивільного права та процесу
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Тимошенко Дмитро Володимирович– старший викладач кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ходєєва Наталія Вадимівна – викладач кафедри цивільного права та процесу
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чалий Юрій Іванович – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Козирєва Марина Ігорівна – старший лаборант кафедри


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-395
Email: kafcpp@gmail.com