Завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
Євдокімова Олена Олександрівна

Кафедра соціології та психології факультету № 6 веде свою історію з 1997 року, коли у Харківському національному університеті внутрішніх справ було розпочато підготовку студентів психологів та соціологів. За двадцятирічну історію викладачами кафедри було підготовлено та випущено більше 900 фахівців: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. З кафедрою пов’язані імена відомих українських науковців у царині психології, соціології та педагогіки: це професори В.І. Барко, С.П. Бочарова, В.А. Друзь, О.О. Євдокімова, О.В. Землянська, М.А. Кузнєцов, І.П. Рущенко, М.М. Саппа, В.О. Соболев, Т.Б. Хомуленко та ін.

Сучасну кафедру соціології та психології факультету № 6 було засновано у травні 2013 року на базі двох кафедр інституту права та масових комунікацій - кафедри загальної та практичної психології і кафедри соціології та масових комунікацій. Кафедра забезпечує освітній процес за спеціальністю 053 «Психологія» першого та другого рівнів освіти і є випусковою кафедрою для бакалаврів та магістрів зазначеного фаху. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять навчально-виховну, методичну, наукову та науково-дослідницьку діяльність з 77 навчальних дисциплін. На кафедрі працюють 6 докторів та 13 кандидатів наук.

На базі кафедри функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.700.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія» (психологічні науки, юридичні науки). Професорами, доцентами та аспірантами кафедри проводяться теоретико-емпіричні дослідження в межах тематики наукової школи професора О.В.Землянської. Професори кафедри соціології та психології здійснюютьнаукове керівництво кандидатськими та докторськими дисертаціями в галузі юридичної психології та педагогіки.

У сфері наукових інтересів кафедри:

 • питання взаємодії психології і права з позиції таких дисциплін, як юридична, соціальна, педагогічна, вікова психологія,кримінологія, соціологія, лінгвістика тощо;
 • актуальні психологічні проблеми профілактики злочинів та правопорушень;
 • проблеми психологічної реабілітації учасників бойових дій;
 • актуальні психолого-педагогічні та етичні аспекти вдосконалення правоохоронної діяльності в широкому соціокультурному контексті;
 • підвищення ефективності психологічних технологій в юридичній практиці;
 • психологія особистості працівника поліції;
 • проблеми реадаптації правопорушників;
 • протиправна поведінка неповнолітніх: актуальні психологічні проблеми;
 • психологічні аспекти розкриття та розслідування злочинів;
 • психологічні аспекти проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфічних пристроїв.

Науковці кафедри співпрацюють з провідними психологічними центрами та навчальними закладами багатьох країн світу: Австрії, Грузії, Ізраїлю, Канади, Польщі, Росії, Угорщини, Узбекистану тощо.

Кафедра соціології та психології бере активну участь у реалізації багатьох соціальних проектів та програм, таких як:

 • програма психологічної реабілітації воїнів АТО та їх сімей («Подолання: від травми до ресурсу» та ін.);
 • програма з психологічної реабілітації та консультування на базі Центрупсихокорекційної та діагностичної роботи ХНУВС у співпраці з психологами даного центру;
 • робота з переселенцями із зони проведення АТО,
 • психологічне просвітництвосеред молоді та дітей;
 • програми із забезпечення гендерної рівності Стратегії Ради Європи та Національної стратегії у сфері прав людини;
 • кампанія «16 днівпротинасильства» з викорінення насильства над жінками;
 • програми профілактики суїцидів серед дітей, у тому числі в межах попередження втягнення неповнолітніх до гри «Синій кит»;
 • «Перший на місці події» (FirstResponder): ефективнадомедична підготовка для осіб, які перші опинилися на місці надзвичайної події;
 • Міжнародна програма наукового стажування «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід», що проходить у європейських університетах Словаччини, Угорщини та Австріїта інші.

Випускники кафедри соціології та психології готові до роботи в умовах професійної конкуренції, можуть працювати в установах різних форм власності, в органах державного управління, консультативних фірмах, тренінгових центрах, надавати індивідуальні послуги населенню з психодіагностики, психокорекції та психологічного супроводу всіх видів діяльності.Із серпня 2016 року кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Олена Олександрівна Євдокімова.

На кафедрі працюють: О. О.   Євдокімова   –  завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор; В.І. Барко – доктор психологічних наук, професор; І.В. Клименко – доктор психологічних наук, доцент; В.О. Тюріна – доктор педагогічних наук; І. СНечітайло – доктор соціологічних наук, доцент; Ю.В. Александров – кандидат психологічних наук, доцент; Н.В. Греса – кандидат психологічних наук, доцент; І.В. Жданова – кандидат психологічних наук, доцент; К.Р. Маннапова – кандидат психологічних наук; Я.С. Пономаренко – кандидат психологічних наук; Ю.Л. Твердохвалова – кандидат психологічних наук, доцент; В.М. Філоненко – кандидат психологічних наук; Л.П. Чепіга – кандидат психологічних наук, доцент; О.Г. Шахова – кандидат біологічних наук; А.А. Шиліна – кандидат психологічних наук, доцент; А. В. Мороз – кандидат соціологічних наук; Н.В. Алексєєнко – старший викладач; Л.О. Солохіна – старший викладач; І.В. Шелкошвеєв – старший викладач; О.М. Мохорєва – старший викладач; Л. О. Бондаренко – старший викладач; Н. І. Чепелєва –  викладач; Д. М. Бондзик –  старший лаборант.

Склад кафедриЄвдокімова Олена Олександрівна – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Тюріна Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

 

Нечітайло Ірина Сергіївна – доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри

Александров Юрій Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Греса Наталія Володимірівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Жданова Ірина Вячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Філоненко Володимир Миколайович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чепіга Лада Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шахова Олена Григорівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шиліна Алла Андріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDМаннапова Катерина Робертівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Твердохвалова Юлія Леонідівна– кандидат психологічних наук, доцент кафедри

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDПономаренко Яна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Мороз Алла Вікторівна

Мороз Алла Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

Московченко Валентина Валеріївна –кандидат психологічних наук, доцент кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Бондаренко Лілія Олексіївна – кандидат психологічних наук, страший викладач кафедриШелкошвеєв Ігор Володимирович – старший викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Солохіна Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Алексєєнко Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мітрошкіна Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Мохорєва Олена Миколаївна – старший лаборант, викладач кафедри

Чепелєва Надія Ігорівна – викладач кафедри

Бондзик Дмитро Миколайович – старший лаборант кафедри

Контактна інформація:
Адреса:Україна,м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-093
Email: ps.fpmk_15@ukr.net