"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції
Манжай Олександр Володимирович

Кафедра протидії кіберзлочинності факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність із метою забезпечення фундаментальної технічної підготовки кваліфікованих фахівців для підрозділів Національної поліції України, а також підготовку слухачів і студентів в галузі інформаційних технологій. Працівники кафедри залучаються до проведення занять під час первинної професійної підготовки поліцейських.

Історія кафедри

Першого квітня 1995 року в Університеті внутрішніх справ (м. Харків) було створено кафедру «Спеціальної техніки». На базі цієї кафедри 01.04.1999 з’явилась кафедра «Захисту інформації та спеціальної техніки» факультету № 3 – управління та інформатики Університету внутрішніх справ, яка 24.06.2006 була реорганізована у кафедру «інформаційної безпеки» та була підпорядкована факультету психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ.

У червні 2013 року кафедра була реорганізована у кафедру «захисту інформації» та увійшла до складу факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. У серпні 2016 року кафедра отримала нову назву – кібербезпеки.

У червні 2019 року шляхом об’єднання кафедри інформаційних технологій (яка була створена в лютому 2017 року шляхом об’єднання кафедри інформаційної безпеки факультету № 4 з кафедрою інформаційних технологій і захисту інформації факультету № 6) та кафедри кібербезпеки факультету № 4 створено кафедру інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4.

У липні 2021 року кафедру інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 було розділено на 2 кафедри:

– кафедра протидії кіберзлочинності факультету № 4;

– кафедра кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6.

Навчальна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають навчальні дисципліни для студентів, курсантів та слухачів заочної форми навчання, які навчаються в ХНУВС на факультетах № 1-6 за всіма спеціальностями, а також для слухачів інституту післядипломної освіти. Дисципліни, що викладаються фахівцями кафедри, охоплюють напрями сучасних інформаційних технологій, інформаційного забезпечення діяльності Національної поліції України, інформаційної безпеки правоохоронця. При вивченні дисциплін кафедри студенти, курсанти та слухачі оволодівають навичками використання сучасної комп’ютерної техніки, програмування, розробки та використання баз даних, WEB-програмування та систем підтримки прийняття рішень.

Кафедра протидії кіберзлочинності є випускаючою за спеціальністю 125 «Кібербезпека», а також забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право» для слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України, що займаються боротьбою з кіберзлочинністю. Науково-педагогічні працівники кафедри керують навчальною та стажувальною практиками курсантів університету, які навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців для Національної поліції України, які орієнтовані на боротьбу зі складними у технічному плані злочинами. Курсанти вивчають новітні методи використання комп’ютерної техніки в оперативно-розшуковій діяльності, значна увага приділяється вивченню сучасних інформаційних технологій. Отриманні знання використовуються випускниками під час служби в оперативних підрозділах Національної поліції України та експертних підрозділах МВС України, задіяних у протидії кіберзлочинності.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у проведенні курсів професійної первинної підготовки та підвищення кваліфікації працівників патрульної поліції, кіберполіції, слідства та інших підрозділів Національної поліції України.

У своїй роботі кафедра постійно підтримує зв'язок з територіальними підрозділами кіберполіції, кримінального аналізу, слідства, технічного захисту інформації Національної поліції України, а також з експертно-криміналістичними підрозділами МВС України. Кафедра активно взаємодіє з Управлінням інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Харківській області та з кафедрою штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки в напрямку розробки і реалізації інноваційних підходів взаємодії поліції з населенням на базі сучасних інформаційних технологій (портал police.kh.ua) та розробки математичного та аналітичного забезпечення інноваційних засобів кримінального аналізу в межах проекту RICAS.

Працівники кафедри залучаються до проведення виїзних занять, підвищення кваліфікації, надання консультацій працівникам зазначених підрозділів, а також залучаються у якості спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) заходів.

Наукова робота

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • методики проведення експертиз під час розслідування кіберзлочинів;
 • використання інформаційних технологій в оперативно-розшуковій та слідчий діяльності;
 • розробка політик безпеки для комп’ютерних систем;
 • розробка політик безпеки для комп’ютерних систем;
 • аудит комп’ютерної безпеки організації;
 • розробка та реалізація систем захисту інформації;
 • організація технічного захисту інформації.
 • На кафедрі постійно проводиться виховна робота з курсантами, функціонує науковий гурток «Техніка на службі поліції», де курсанти та студенти виготовляють пристрої в сфері захисту інформації, створюють програми за цим напрямком, беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, що проводяться між вищими навчальними закладами, публікують наукові статті, взаємодіють з працівниками практичних підрозділів з метою узгодження своїх розробок з потребами практичних підрозділів поліції.

  Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

  Всі аудиторії кафедри обладнані засобами мультимедіа. На кафедрі функціонує два класи зі спеціальної техніки поліції, навчальна лабораторія з технічного захисту інформації.

  На теперішній час працівниками кафедри здійснюється супроводження роботи чотирьох комп’ютерних класів:

  1. Навчально-тренувальний центр протидії кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору (http://cybercop.in.ua), учасниками та консультантами якого на громадських засадах стали курсанти та працівники університету. Основним напрямом діяльності центру є вивчення питань протидії кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору;
  2. Навчально-тренувальні полігони (класи):
   • з протидії злочинам у сфері торгівлі людьми, що вчиняються із використанням високих інформаційних технологій;
   • з протидії кібератакам;
   • з інформаційної безпеки.

  Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

  Протягом останніх років за участі науково-педагогічних працівники кафедри було видано ряд методичних розробок та навчальних посібників, зокрема:

  • Кавун С. В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Інформаційна безпека» : навчально-практичний посібник / С. В. Кавун, В. В. Носов, В. В. Огурцов, О. В. Манжай. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 256 с.
  • Носов В. В. Захист інформації в мережах та банках даних : практикум / В. В. Носов, О.В. Манжай. Харків, 2008. 218 с.
  • Кавун С. В. Інформаційна безпека : навчальний-посібник. Ч. 1 / С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 352 с. (Рекомендовано МОН України).
  • Кавун С. В. Інформаційна безпека: навчальний-посібник. Ч. 2 / С. В. Кавун, В. В. Носов, О.В. Манжай. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 196 с. (Рекомендовано МОН України).
  • Перепелиця М. М. Здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору / М. М. Перепелиця. О. В. Манжай, В.В. Шендрик. К. : Друкарня МВС України, 2010. 146 с. (Допущено МВС України).
  • Перепелиця М. М. Використання комп’ютерних технологій в оперативно-розшуковій діяльності : навчальний-посібник / М. М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик; за заг. ред. О. М. Бандурки. Одеса : ОДУВС, 2011. 146 с. з іл.
  • Світличний В.А. Спеціальна техніка ОВС (Загальна частина): навчальний посібник / В. А. Світличний, Ю. М. Онищенко, О. М. Рвачов. Х. : ХНУВС, 2012. 256 с.
  • Манжай О. В. Правові засади захисту інформації : навчальний-посібник / О.В. Манжай. Харків: Ніка Нова, 2014. 104 с. з іл.
  • Гузій В. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій / В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, О. Манжай, В. Марков. К., 2015. 128 с.
  • Манжай О. В. Оперативне маскування під час роботи в інформаційно-телекомунікаційних системах: навчальний курс / О. В. Манжай. Х.: ХНУВС, 2015. 27 с.
  • Клімушин П. С. Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування. Електронне урядування та електронна демократія / П. С. Клімушин // Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа»: за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ : ФОП Москаленко О.М, 2017. Частина 12. 64 с.
  • Гнусов Ю.В. «Спеціальна техніка Національної поліції України»: навч. посіб. з дисц. «Тактико-спеціальна підготовка» / Ю. В. Гнусов, В. А. Світличний, Ю. М. Онищенко // Харк. нац. ун-т внутр. справ, факультет № 4, каф. кібербезпеки. Х.: ХНУВС, 2017. 176 с.
  • Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій: навчальний курс / [А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловйов]. К., 2017. 148 с.
  • Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми : науково-методичні рекомендації / Д. В. Швець, К. Л. Бугайчук, А. В. Мирний, О. В. Федосова, Ю. О. Михайлова, Т. А. Пазинич та ін.; за заг. ред. Д. В. Швеця та К. Л. Бугайчука. Х. : ХНУВС, 2017. 124 с.
  • Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій : науково-методичні рекомендації / О.О. Юхно, Т. М. Матюшкова, В. А. Коршенко, Ю. В. Гнусов, В. В. Носов, А. М Лисенко, П. М. Мітрухов, Т. Г. Фоміна. За загал. ред. докт. юрид. наук., проф. О. О. Юхна. [Серія «Бібліотечка слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу»]. На замовлення Головного слідчого управління Національної поліції України. Х. : Харк. нац. ун-т внутр. cправ, 2019. 48 с.
  • Електроніка та схемотехніка : навч. наоч. посіб. / М. В. Мордвинцев, Ю. В. Гнусов, К. В. Садовий, В.М. Пересічанський ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. cправ, 2019. Х. 2019. 72 с.
  • Метрологія та вимірювання : навчальний посібник / Ю. В. Гнусов, В. В. Тулупов, В. М. Пересічанський; Харк. нац. ун-т внутр. cправ, 2019. 125 с

  Взаємодія з іншими організаціями

  На кафедрі функціонує наукова курсантська група ISACA StudentGroup KNUIA, яка офіційно визнана ISACA (міжнародна професійна асоціація фахівців в області ІТ-аудиту, ІТ-консалтингу, управління ІТ-ризиками та інформаційною безпекою).

  Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у навчально-тренувальних заходах, що проводяться під егідою Координатора проектів ОБСЄ в Україні та ICITAP Департаменту юстиції США щодо підвищення обізнаності працівників Національної поліції України у сфері:

  1. протидії кіберзлочинності;
  2. протидії злочинам з платіжними інструментами;
  3. протидії злочинам у сфері торгівлі людьми, що вчиняються із застосування інформаційних технологій;
  4. безпеки роботи з інформацією.

  У рамках взаємодії з Національною тренінговою мережею громадської організації «Ла Страда – Україна» працівниками кафедри проводяться тренінгові заняття з учнями середніх навчальних закладів м. Харкова з профілактики торгівлі людьми та уникнення кібербулінгу. Працівники кафедри приймають активну участь у розвитку наукового парку ХНУВС «Наука та безпека».

  Контактна інформація

  Адреса: пр. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080
  Тел. (057) 73-98-411

  Науково-педагогічні працівники кафедри протидії кіберзлочинності

  Манжай Олександр Володимирович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Переглянути профіль ResearcherID
  Носов Віталій Вікторович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Переглянути профіль ResearcherID
  Клімушин Петро Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Колісник Тетяна Петрівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Світличний Віталій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Переглянути профіль ResearcherID
  Соляник Тетяна Миколаївнадоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Воропаєва Анна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Грищенко Денис Олександрович – старший викладач кафедри
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Рог Вікторія Євгенівна – старший викладач кафедри
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Калякін Сергій Володимирович – викладач кафедри
  Переглянути профіль у Google Академії
  Переглянути профіль ORCID
  Переглянути профіль ResearcherID
  Зінченко Тетяна Миколаївна – завідувач навчальної лабораторії кафедри

  Коваль Світлана Миколаївна – старший лаборант кафедри