Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)
Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові
(м. Харків, 25 листопада 2017 р.)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Світлична Ю. О. Правовий захист іноземного інвестування як складова забезпечення правопорядку в Україні

Сокуренко В. В. Початок підготовки охоронців правопорядку в Харкові (1917 р.)

Клименко І. В. Десять кроків реформування поліції

Бандурка О. М. Становлення підготовки охоронців правопорядку в Харківському національному університеті внутрішніх справ у перші роки незалежності України (1991–2001 рр.)

Гусаров С. М. Екскурс в історію підготовки правоохоронців на Слобожанщині

Бесчастний В. М. Історичний нарис про внесок Донецької спеціальної середньої школи міліції у справу підготовки кадрів для органів внутрішніх справ Харківської області

Швець Д. В. Психологічні аспекти реформування поліції

Бурдін М. Ю. Роль Вільного козацтва в охороні правопорядку в Україні у 1917 році

Клочко А. М. Юридичний ліцей у системі підготовки охоронців правопорядку в Харкові

Данильченко Ю. Б. Україна в європейському антитерористичному просторі: від терогенності до партнерства

Орлов П. І., Павликівський В. І. Ініціатива, пошук, результат

Греченко В. А. Програми навчання у школах міліції Харкова у 1922–1923 рр.

Абламський С. Є. Роль взаємодії слідчого з іншими органами і підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень

Авдєєв О. О. Контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України як елемента Національної поліції

Аврамова О. Є., Савченко А. С. Поліцейське піклування щодо психічно хворих осіб

Александров Ю. В. Визначення понять «ідентичність» і «професійна ідентичність»

Андросюк В. Г. Діяльнісно-рефлексивні аспекти інформаційної компетентності слідчих

Бабенко О. О. Емоційний інтелект і психологічна розумність як складові ресурсності представників юридичних видів професій

Балац Р. М. Проблемні питання щодо правового регулювання запобіжної діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України

Бандурка С. С. Захист приватної власності як завдання діяльності Національної поліції України

Бараненко Р. В., Туржавська К. О., Литвин О. Я. Аналіз кваліфікаційних вимог до кіберполіцейських

Безуса Ю. О. Деякі науково-теоретичні питання систематизації нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України

Безпалова О. І. Впровадження вищими навчальними закладами системи МВС України інноваційних методів освітньої діяльності

Бондаренко О. О. Переваги підготовки фахівців для підрозділів слідства органів Національної поліції України у відомчих навчальних закладах

Бортнік О. Г. Роль науки цивільного права в підготовці кадрів для Національної поліції України

Бреус Є. В. Застосування слідчими психологічного впливу під час розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи

Бригадир І. В. Перспективи підготовки поліцейських в Україні: окремі потенційні проблеми

Брусакова О. В. Національно-патріотичне виховання співробітників Національної поліції України

Бурбело Б. А. Організація професійної підготовки працівників Національної поліції України

Вакулович Е. В., Кириченко Т. С. Науковий підхід щодо визначення понять свободи та особистої недоторканості у сімейному та кримінальному праві для застосування у практичній діяльності поліції

Василенко В. А. Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект

Василенко М. Є. Професійно-ціннісні орієнтації як детермінанта службової поведінки співробітників правоохоронних органів

Васильєв А. А., Пироженко О. С. До питання протидії кіберзлочинності підрозділами Національної поліції України

Весна О. О. Сєнсожиттєві орієнтації як показник психологічного здоров’я працівників поліції

Гавриленко О. А. Генеза закладів навчання працівників міліції у Харкові на початку 20-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Харківської області)

Галкін Д. В. Правові засади розвитку професійної освіти в системі МВС у повоєнний період

Галкіна О. М. Деякі питання підготовки кадрів міліції у 1960–70-х роках

Галушко К. О. Обґрунтування значення цивільно-правової науки для майбутніх кадрів Національної поліції України

Гіденко Є. С., Маляренко С. А. З історії підготовки правоохоронців у Харкові та Україні

Геращенко Т. Г. Формування наукової раціональності у студентів-юристів

Гетманець О. П. Завдання науки фінансового права при підготовці правоохоронців в Україні

Гладкова Є. О. Правоохоронна складова протидії наркозлочинності

Глобенко Г. І. До питання підвищення кваліфікації слідчих Національної поліції України

Гончарук О. М. Національно-патріотичне виховання української студентської та курсантської молоді як один із пріоритетних напрямів сучасної освіти

Горбач Н. Л., Кальченко Т. М.Професійна культура спілкування курсантів-правоохоронців у процесі вивчення іноземної мови

Горбачова О. В., Платковська О. В. Національна поліція як суб’єкт забезпечення публічної безпеки і порядку: психологічний вимір

Горобець Н. О., Дворніченко Л. Л. Професія «поліцейський» як примус і покликання

Греса Н. В., Карнаух Я. І. Роль копінг-поведіки у професійній діяльності поліцейських

Гришко Л. М. Практика Європейського суду з прав людини та підготовка правоохоронців

Гультай П. М. Проблемні питання підготовки слідчих Національної поліції України

Гуцуляк М. Я. Про окремі питання реалізації Стратегії розвитку системи МВС України до 2010 року

Джафарова М. В. Питання нормативно-правового регулювання патріотичного виховання курсантської та студентської молоді

Джафарова О. В. Особливості підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України: питання сьогодення

Дорошенко В. А. Суб’єкти громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

Доценко В. В., Харченко С. В. Особливості використання тренінгових технологій у підготовці кадрів для Національної поліції

Євдокімова О. О., Ламаш І. В. Толерантність до невизначеності як ресурс саморегуляції особистості працівників поліції

Євтушок В. А., ЛАХМАНЮК Ю. В. Національна ідея як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України

Жданова І. В., Бакуменко І. О. Емоційна компетентність і шляхи її розвитку у працівників Національної поліції

Журенко О. М. Образ «історичної людини» в контексті новітнього епосу 20-х рр. ХХ ст. (за романом Ю. Яновського «Чотири шаблі» (1930 р.))

Заболотна Ю. В. Здійснення національно-патріотичного виховання курсантів і студентів за допомогою створення україномовних соціальних мереж

Завальний М. В. Залучення курсантів вищих навчальних закладів МВС України до наукової діяльності

Wilson P., Загуменна Ю. О. Професійна підготовка працівників правоохоронних органів як основа конструктивної взаємодії поліції та громади

Зайцев О. Л. Роль дисципліни «Право інтелектуальної власності» в системі підготовки кадрів для Національної поліції України

Захаренко Л. М. Особливості професійного спілкування патрульних поліцейських у проблемних ситуаціях

Заяць К. Д. Особливості шахрайств, що вчиняються в кіберпросторі

Зеленяк П. А. Правове регулювання охорони дитинства в Україні

Землянська О. В. Комунікативна компетентність та її роль в діяльності працівника поліції

Іванцов В. О., Чишко К. О. Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів

Іванова І. Л., Коршенко А. Є. Використання мультимедійних технологій як засобу формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх правооноронців

Казначеєва Д. В. Питання післядипломної освіти поліцейських

Кириченко Т. С., Красицька Л. В. Роль сімейно-правової науки в підготовці кадрів для Національної поліції України

Кідіна Н. В. Дискусійні питання призначення покарання неповнолітнім

Кікінчук В. В. Щодо шляхів удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції

Кікінчук В. Ю. Кадрові процедури в Національній поліції України

Когут О. О. Взаємодія як один з аспектів спілкування слідчого

Коломоєць Н. В. Роль і значення наукових гуртків вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання в підготовці кадрів для Національної поліції України

Комзюк А. Т. Національно-патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України

Коробцова Д. В. Особливості психологічної підготовки кадрів для Національної поліції

Кондратов Д. Ю. Роль дисциплін кримінально-правового циклу в діяльності ХНУВС з підготовки кадрів для Національної поліції України

Коцан І. Д. Організація роботи радянської міліції в Ізюмському повіті Харківської губернії в умовах військового часу доби Української революції

Кочура О. О., Циркулєнко С. С. Про окремі аспекти підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної поліції України, які спеціалізуються на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод

Кравцов Д. Р. Психологічна стійкість особистості: напрямки дослідження

Краснова Н. В. Важливість виховання патріотизму в курсантів ВНЗ системи МВС

Крєпаков І. О. Теоретичний зміст поняття «попередження злочинів»

Крижна В. В. Основні засади Положення про Міністерство внутрішніх справ УРСР 1973 року

Кубрак В. П., Струков В. М. Історія створення і розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів МВС України

Кудерміна О. І. Психологічні передумови ефективної взаємодії працівників Національної поліції України із представниками ЗМІ

Кудінов В. А. Особливості підготовки в Національній академії внутрішніх справ фахівців з кібербезпеки для Національної поліції України

Кухтіна І. М. Професійна адаптаія працівників Національної поліції України

Лазарєв В. В. Нормативно-правові засади регулювання громадянства в Україні в 1917–1921 роках

Ламаш І. В., Бондарь М. О. Специфіка готовності до іноваційної діяльності працівників поліції

Ларіна Т. Ф., Фурса В. А. Роль дисципліни «Судова бухгалтерія» в підготовці кадрів для Національної поліції України

Левашов О. С., Почуєва В. В. Моделювання умов професійного іншомовного спулкування майбутніх правоохоронців

Левашов О. С., Дягілєва Л. Д. Вдосконалення мовної підготовки фахівців у ВНЗ системи МВС

Лещенко О. С. Особливості ресурсності сучасних поліцейських

Литвинов О. М., Орлов Ю. В. Кримінологічна школа ХНУВС: на шляху до нових звершень

Логвиненко Є. С. Покарання в законодавстві Драконта: оцінки в історіографії

Логвиненко І. А. III Універсал Української Центральної Ради в історії національного державотворення

Лопаєва О. М. Психологічні та педагогічні аспекти підготовки кадрів для Національної поліції

Лукаш С. С. Практичне навчання як основна складова процесу підготовки висококваліфікованих поліцейських

Макаренко П. В., Ларіонов С. О. Харківська школа юридичної психології: становлення і сучасність

Макарова О. П. Умови розвитку професійної ідентичності

Маковоз О. С. Детермінанти підготовки кадрів для Національної поліції в контексті формування економіки знань

Малоголова О. О. Напрями національно-патріотичного виховання курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання

Марчук М. І. Роль навчальних дисциплін конституційно-правового блоку для підготовки українських поліцейських

Мельник К. Ю. До питання правового регулювання контрактів про проходження служби в поліції

Мілорадова Н. Е. Періодізація теоретичних поглядів на проблему професіогенезу особистості фахівця

Мороз О. В., Ходєєва Н. В. Право на інформацію про стан здоров’я при відборі, підготовці та проходженні служби співробітниками Національної поліції України

Мураховська Т. Є. Роль курсу теорії держави і права в підготовці кадрів поліції

Настенко М. О. Фінансова поліція як напрям підготовки сучасних правоохоронців в Україні

Небрат О. О. Окремі аспекти забезпечення прав і свобод громадян при застосуванні Національною поліцією поліцейських заходів

Невзоров І. Л., Хотенець П. В. Приватні військові компанії та право: гострі питання, деякі світові тенденції нормативного регулювання

Невядовський В. О. Особливості звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення

Носов В. В. Підготовка поліцейських в аспекті застосування цифрової криміналістики у розслідуваннях кіберзлочинів

Олішевський О. В. Встановлення можливості оцінки суспільної небезпечності особи

Орлов Ю. В. Проблеми трансформації окремих кримінально-правових відносин в Україні крізь призму юрисдикції Міжнародного кримінального суду

Пазинич Т. А. Пропозиції щодо вдосконалення програми підготовки слідчих і профорієнтаційної роботи у вищих навчальних закладах МВС України

Палюх А. Я. Шведський досвід психологічних засад дії поліції при охороні громадського порядку

Панкратова В. О. Деякі особливості підготовки патрульних поліцейських у сучасних умовах

Панова І. В. Щодо окремих питань визначення стандартів кібербезпеки при підготовці працівників для кіберполіції

Панова О. О. Особливості кадрового забезпечення публічної безпеки в Україні

Перцева В. А. Проблема співвідношення національної культури і мови з ментальними категоріями

Петренко С. П., Горелік Д. С. Психологічні та педагогічні аспекти підготовки кадрів до Національної поліції

Петровська С. А. Інноваційні форми візуалізації освітніх матеріалів при викладанні дисциплін у вищих навчальних закладах

Піхурець О. В. Участь правоохоронних органів у забезпеченні ефективного захисту права інтелектуальної власності

Погрібний І. М. Загальнотеоретична підготовка поліцейського: питання практичного спрямування

Пономарьов С. П. Сектор безпеки України: поняття, ознаки, зміст

Посохова Я. С. Здатність до прогнозування як фактор успішної професійної діяльності операторів та диспетчерів служби «102» Національної поліції України

Прібиткова Н. О., Шорохова Г. М. Дистанційне навчання як інноваційний підхід у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України

Романюк В. В. Вплив специфічних умов навчання у ВНЗ МВС України на здійснення підготовки поліцейських

Савчук Т. І. Зв’язок науки та практики при викладанні дисципліни «Криміналістика» під час підготовки кадрів для Національної поліції України

Садикова Я. М. Формування професійних інтересів у процесі підготовки кадрів для Національної поліції

Салманов О. В. Щодо проблемних питань поміщення осіб у приймальник-розподільник для дітей під час кримінального провадження

Салманова О. Ю. Про компетенцію та повноваження Національної поліції України щодо прийняття адміністративно-юрисдикційних актів

Сапейко Л. В. Формування кадрового складу міліції в 60–70-х роках ХХ століття

Саппа М. М. Перший детективний твір з участю поліції був створений на Харківщині

Світличний В. А., Онищенко Ю. М. Актуальні аспекти підготовки курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ як фахівців кібербезпеки

Святокум І. О. Проблеми оцінки діяльності Національної поліції в контексті професійної мотивації її працівників

Сергієнко Д. В. Роль тактичної та тактико-спеціальної підготовки у підготовці кадрів для підрозділів кримінальної поліції

Сердюк О. О. Дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» як інструмент удосконалення роботи правоохоронних органів

Синявська О. Ю. До питання формування правової культури поліцейських

Сідей О. В. Конституційні гарантії права фізичної особи на здоров’я

Скриннікова К. О., Тимошенко Д. В. Значення науки цивільного права для формування правової свідомості працівників поліції

Слинько Д. В. Особливості форм правового виховання курсантської та студентської молоді

Слипченко С. А. Толкование норм права

Смола Р. М. Історія підготовки правоохоронців у Харкові та Україні

Сорокіна Г. М. Формування полікультурної компетенції співробітників поліції

Степанюк Р. Л., Лапта С. П. Щодо вдосконалення криміналістичної підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України

Страшок Є. В. Організація роботи слідчого поліції в умовах сьогодення

Сюркало Б. І. Економіко-правові аспекти ефективності наукової діяльності у сфері підготовки кадрів для Національної поліції України

Татаров О. Ю. Сучасні тенденції розвитку кримінального процесуального законодавства України

Твердохлєбова Н. Є. Гендерна рівність як засіб підвищення якості підготовки кадрів

Терещук С. С. Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Тетюшева О. Ю. Психологічне супроводження професійної діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України

Тіхонова М. А. Роль правоохоронних органів у створенні та розвитку спортивних організацій в Україні на рубежі ХІХ–ХХ століть

Тюріна В. О. Комунікативна компетентність як професійна якість особистості майбутніх правоохоронців

Тягло О. В., Воропай Т. С. Чого навчати у ХХІ столітті?

Федоренко О. І. Зміст і особливості підготовки правоохоронців в Україні в період 20–40-х років ХХ століття до роботи з дітьми

Хаматов Д. О. До проблеми діяльності оперативних підрозділів з метою нейтралізації протидії розгляду кримінальних проваджень у суді

Ходак Є. С. До питання визначення структури адміністративно-правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цвіркун Н. Ю. Формування толерантності у поліцейських

Цільмак О. М. Основні положення інформаційно-технологічної компетентності поліцейського

Чебукіна О. Г. Соціально-психологічна характеристика тероризму

Челпан О. В. Заходи загальносоціального запобігання пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів

Чепіга Л. П. Взаємозв’язок схильності до ризику та стратегій подолання стресу в ситуаціях проблемного спілкування в системі «людина – людина» у співробітників групи реагування патрульної поліції

Червоний П. Д. Особливості формування курсантського колективу

Черевко К. О. Особа потерпілого від незаконного проведення аборту

Чередниченко В. Б., Кулик І. А. Визначення напрямків підготовки фахівців з кібербезпеки для поліції України

Чича Р. П. Особливості оскарження діяльності слідчого на початкових етапах досудового розслідування

Чорний І. В. Патріотичне виховання молоді на матеріалі сучасної української фантастики (твори Лади Лузіної)

Чумак В. В. Європейський досвід реформування правоохоронних органів (на прикладі Естонії)

Шаповал В. М. Право і правопорядок у житті соціуму: філософський погляд

Шаповал Л. А. Філософські проблеми патріотичного виховання

Шатрава С. О. Мінімізація корупційних ризиків під час проходження служби в органах Національної поліції

Шахова К. В. Вимога сучасності: оперативно-розшукова протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи підрозділами кримінальної поліції

Шевелев К. Є. Окремі питання розслідування та кваліфікації умисних убивств, скоєних за умов «неочевидності»

Шевчук Т. А. Щодо ролі науки в підготовці кадрів для Національної поліції України

Шишка О. Р. Юридична особа публічного права: проблеми юридичної термінології

Шломін О. Ю. Психологічна компетентність поліцейського

Шульга А. М. Правове виховання, юридична освіта та правова культура охоронців правопорядку

Юртаєва К. В. Сучасні тенденції викладання дисциплін кримінально-правого циклу для фахівців з кібербезпеки підрозділів Національної поліції України

Юрченко О. М. Сучасні прояви організованої злочинності у сфері державної безпеки

Юхно О. О. Окремі напрями забезпечення й удосконалення професійної підготовки поліцейських для підрозділів протидії кіберзлочинам

Юшкевич О. Г. Тимчасове затримання транспортних засобів як вид превентивного поліцейського заходу

Ярещенко О. А. Підготовка фахівців для підрозділів Національної поліції України за допомогою сучасних технічних засобів навчання

Ясечко С. В. Звільнення від відповідальності за порушення права на інформацію ОВС

Яценко В. П. Окремі питання реалізації громадського контролю за діяльністю Національної поліції

Ященко А. М. Деякі міркування щодо вдосконалення законодавчої регламентації протидії злочинності у сфері громадської безпеки