"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент
Романюк Віталій Володимирович

Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства є однією з провідних кафедр, яка входить до складу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Історія кафедри бере свій початок з 1992 року. За цей час її очолювали: кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, полковник міліції Кожевніков Г.К., кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції Кузьмінова В.Ю., доктор юридичних наук, професор, полковник міліції Слінько С.В., доктор юридичних наук, професор, полковник міліції Юхно О.О. У 2021 завідувачем кафедри призначений кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Віталій Романюк.

У підрозділі працюють 16 осіб, з яких 3 доктори юридичних наук, 10 кандидатів юридичних наук, 1 професор, 4 доценти. Усі працівники мають досвід практичної діяльності у слідчих підрозділах Національної поліції, у т.ч. на керівних посадах.

Наукова робота.

Науковці кафедри беруть активну участь у науковій та законотворчій діяльності, а саме є співавторами першого Науково-практичного коментаря чинного КПК України, до якого систематично надають пропозиції щодо внесення змін; ними видано понад 20 монографій, 18 навчальних посібників, 23 наукових роз’яснень; захищено 7 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукове керівництво (консультування) ад’юнктів, аспірантів та докторантів, які працюють над виконанням дисертаційних досліджень.

Навчальна та методична робота.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює навчально-методичне забезпечення освітнього процесу на всіх факультетах Університету. На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства.
 • Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами та іншими правоохоронними органами під час протидії кримінальним правопорушенням.
 • Докази і доказування у кримінальному провадженні.
 • Досудове розслідування.
 • Досудове слідство в поліції.
 • Кримінальний процес.
 • Напрями розвитку науки кримінального процесу.
 • Основи кримінальної процесуальної діяльності.
 • Основи правових знань: кримінальний процес.
 • Практикум з досудового розслідування окремих видів злочинів.
 • Практикум зі складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування.
 • Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування.
 • Сучасні доктрини кримінального процесу.

Під керівництвом доцента Сергія Абламського вперше в Україні розроблено комп’ютерну програму «Навчальний ЄРДР», яка дозволяє здобути практичні навички майбутньої професії слідчого та дізнавача.

Постійний склад кафедри підтримує тісний зв’язок з практичними підрозділами Національної поліції шляхом: прийняття участі в семінар-нарадах, проведення бінарних занять, залучення до атестації здобувачів вищої освіти, захисту матеріалів практики та стажування на посаді. Працівниками кафедри на замовлення ГСУ Національної поліції України розроблено понад 35 методичних рекомендацій для підрозділів досудового розслідування. Кафедра взаємодіє і співпрацює з іншими навчальними закладами системи МВС України та іншими ЗВО України та інших держав світу.

Організаційна робота.

Науково-педагогічним складом кафедри з курсантами факультету № 1 регулярно проводиться виховна (кураторська) робота; з учнями загальноосвітніх шкіл, коледжів та інших навчальних закладів – профорієнтаційна та правоосвітня робота.

На кафедрі кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 працює науковий гурток, керівником якого є доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент Тетяна Фоміна. На засіданнях гуртка розглядаються актуальні проблеми науки кримінального процесу, що вимагають уваги і дослідження молодих науковців. Особлива увага приділяється проблемним питанням здійснення досудового розслідування.

Протягом 2020/2021 навчального року члени гуртка стали переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів та студентів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також конкурсу наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори розвитку» Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації.

Склад кафедри

Романюк Віталій Володимирович - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Глобенко Геннадій Іванович - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Даниленко Анастасія Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пчеліна Оксана Василівна - доцент кафедри, доктор юридичних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Фоміна Тетяна Григорівна - доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Мартовицька Олена Василівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Піддубна Аліна Валентинівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Кузубова Тетяна Олексіївна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Салманов Олексій Валерійович - викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Заворіна Олена Петрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Нечаєва Ірина Олексіївна  - викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Строк Інна Анатоліївна - старший викладач кафедри, підполковник поліції

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сичов Сергій Олександрович – викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Горбунова Катерина Вікторівна – викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Хань Олександр Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27

Телефони: 73-98-133, 7398-134, 7398-233, 7398-032

u-kafedra@ukr.net