Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Харків, 26 листопада 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

РОЗДІЛ 1. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Швець Д. В. Механізми забезпечення кібербезпеки в інформаційному просторі

Авдєєва Г. К. Проблеми застосування інноваційних продуктів у протидії кіберзагрозам

Балаклієць А. О., Калиновський О. В. Проблема торгівлі людьми в Україні

Балик В. Р. Кіберзлочинність: правові аспекти та механізми забезпечення протидії

Бандурка О. М. Окремі напрями взаємодії Харківського національного університету внутрішніх справ з територіальними органами Національної поліції щодо протидії технологічним наркозлочинам

Батог А. Г., Шевченко А. Л. Право на інтернет як фундаментальне право людини

Бортник С. М. Соціальна інженерія як метод вчинення злочинів

Бортнік П. Р., Воєводін І. С. Правова природа та сутність кіберзлочинності

Бурдін М. Ю. Кримінальний аналіз у роботі оперативних підрозділів Національної поліції України

Ведернікова А. О. Необхідність кримінально-правового регулювання кібербулінгу

Воєводін І. С. Кібервійна як сучасний метод ведення збройних конфліктів

Гурзель Ю. В. Кіберзлочинність: основні причини та методи боротьби

Войціховський А. В. Кібератаки як елемент гібридної війни

Гладкий В. В. Корупційна толерантність до торгівлі людьми

Герасимюк В. С., Онищенко Ю. М. Проблеми забезпечення кібербезпеки як складової публічної безпеки

Гнусов Ю. В., Калякін С. В. Кримінальний аналіз у роботі підрозділів Національної поліції України

Головко О. М. Кіберзлочини та парадигма Human Rights

Градова Ю. В. Кібербулінг як загроза психологічному здоров’ю підлітків

Григорчак Я. О. Щодо ролі засобів масової інформації у протидії торгівлі людьми

Єрошкін М. В. Заборона насильницьких зникнень в Україні

Іващенко В. О. Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення протидії торгівлі людьми

Івасечко Р. А. Кіберзлочинність як один із найбільш прогресивних видів злочинів сучасності

Калініна А. В. Криптовалюта – «цифровий актив» злочинності?

Maryana Kachynska Developing a labor perspective to human trafficking in the politicaleconomic context of Ukraine

Ковтун В. О. Протидія кібербулінгу як сучасній формі агресії

Коженівський Т. В. Кіберзлочинність як загроза сучасній безпеці

Коломоєць К. С., Тітов Є. Б. Незаконне розповсюдження наркотичних речовин через мережу інтернет як загроза правопорядку

Кравчук С. М. Теоретико-правові дослідження торгівлі людьми як підґрунтя для її подолання

Коротков І. С. Протидія торгівлі людьми в інформаційній сфері

Макаренко П. В., Доценко В. В. Психологічні аспекти протидії гендерному насильству

Лисак В. Р. Кіберзлочинність: як захистити себе в мережі

Марков В. В., Фролова Т. А. Манипуляция информацией как метод информационного терроризма и информационной войны

Марчук М. І. Право на інтернет як базове право людини

Мовчан А. В. Окремі аспекти протидії кіберзлочинності підрозділами кіберполіції Національної поліції України

Онищенко Ю. М., Шарабан О. І. Сучасні інструменти аналітичної роботи для підрозділів Національної поліції України

Осятинська І. А. Напрями роботи з потерпілими від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Печора К. В. Нормативно-правові засади діяльності Національної поліції України у сфері протидії торгівлі людьми

Расторгуєва Н. О., Загуменна Ю. О. Діджиталізація сучасного суспільства

Серватовський А. В., Онищенко Ю. М. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою криптовалют

Сокуренко В. В. Комплексний підхід до вирішення питання кібербезпеки України

Стець А. М. Онлайн-шахрайство та його небезпека

Струков В. М., Узлов Д. Ю., Пірієв А. О. Сучасні високотехнологічні тренди у кримінальному світі

Чалабієва М. Р. Дезінформація в електронних засобах масової інформації

Шевчук Т. А. Розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів через мережу інтернет

Розділ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Батиргареєва В. С. Сучасний віктимологічний портрет потерпілої особи від торгівлі людьми

Бабій Н. Р., Бурак М. В. Отримання інформації про факти торгівлі людьми

Давидюк В. М. Сучасні тенденції в роботі з конфідентами

Загуменний О. О. Співвідношення понять «кіберзлочинність» і «комп’ютерні злочини»

Золотарьов С. О. Дослідження розумних годинників

Казначеєва Д. В. Основні види злочинів, що вчиняються із застосуванням криптовалюти

Коваленко І. О., Єфімов М. М. До питання протидії шахрайству у сфері використання банківських електронних платежів

Лесь І. О. Характерні ознаки жертви дитячої порнографії

Макаров В. С. Новітні технології в комп’ютерно-технічній експертизі: дослідження дронів

Манжай О. В. Способи та інструменти обробки даних великого об’єму в роботі правоохоронних органів

Мітрухов П. М. Шляхи вирішення окремих проблем роботи слідчо-оперативної групи

Мурадли А. Криміналістична характеристика торговців людьми

Орлов Р. Р., Євтушок В. А. Застосування поліграфа в діяльності поліції

Орлов Р. Р., Онищенко Ю. М. Web-сервери: безпека використання та застосування

Панасюк І. В. Робота з великими текстовими масивами у правоохоронних органах

Пилипенко О. В. Методи фіксації інформації вебсайтів, які можуть бути використані в комп’ютерно-технічній експертизі

Політова А. С. Детермінанти торгівлі людьми

Рог В. Е., Мелащенко О. П., Лєбєдєв Д. Следообразование при неправомерном доступе к компьютерной системе или сети

Сапужак С. М. Кіберзлочинність: характеристика поняття та способи захисту

Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Барбашов О. Г., Грищенко Д. О. Щодо заходів безпеки для запобігання кіберзлочинності

Рвачов О. М., Лактіонов В. В., Дацюк Д. О. Сучасні методи активного залучення населення до протидії збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів через мережу інтернет

Бичков С. О. Штатні засоби криптографічного захисту інформації користувача в операційних системах Microsoft Windows та MAC OS

Бєлік Д. С., Цуранов М. В. Методи боротьби з кібершахраями в магазинах цифрової дистрибуції

Воронько В. О., Цуранов М. В. Біометрична ідентифікація як захист від несанкціонованого доступу

David A., Horelov Y., Horelov O. Some aspects of security in adaptive systems of distance learning

Дука І. О., Пєвнєв В. Я. Способи виявлення таємних комунікацій кіберзлочинців

Клімушин П. С., Колісник Т. П. Безпека національної інфраструктури електронних підписів

Клімушин П. С., Білобров А. В. Криптологія як провідний метод захисту інформації в сучасному суспільстві

Кобзев І. В., Петрова К. К. Кібербезпека та відкриті дані

Казмірчук І. С., Євтушок В. А. Штучні нейронні мережі, їх використання у кіберзлочинності та боротьбі з нею

Коршенко В. А. Гаджети – прихована загроза

Мордвинцев М. В., Хлєстков О. В., Ницюк С. П. Стан і перспективи розвитку інформаційно-аналітичних систем для вирішення завдань правоохоронних органів

Ведмідь М. А. Аналіз методів захисту інтернет- і мобільного банкінгу

Єременко М. А. Метод двофакторної автентифікації як засіб боротьби з шахраями в мережі інтернет

Лоцман Є. Р. Методи деанонімізації як засіб виявлення правопорушників

Можаєв О. О., Наєм Х. Р. Метод розподілу мережного ресурсу гібридної комп’ютерної геоінформаційної мережі МВС України з використанням технології МІМО

Семенов С. Г., Волошин Д. Г., Давидов В. В. GERT-мережа виконання польотного завдання БПЛА в умовах зовнішніх впливів

Семенов С. Г., Мелешко Є. В., Рашидініа А. Аналіз характеристик безпеки рекомендаційних систем і вдосконалення моделі прогнозування змін подоби їх користувачів

Семенова А. С., Бартош М. В., Сиротенко М. Є. Прогнозування часових витрат на розробку безпечного програмного забезпечення

Сергієнко В. М., Шипова Т. М., Можаєв М. О. Розробка протоколів розподілу доступу для захисту даних на основі можливих сценаріїв роботи системи обробки й управління запитами

Світличний В. А. Вразливість операційної системи Android

Chuhai A. M., Shekhovtsov S. B., Diaz R. C. Application of parallel calculations in large scale optimization problems

Халіфе К. Удосконалений спосіб оцінки вразливості системного програмного забезпечення

Школьніков В. І. Використання можливостей прикладного програмного інтерфейсу для аналізу криміналістичної інформації

Шорский О. Е., Пєвнєв В. Я. Антивірусний захист локальної мережі як засіб боротьби з правопорушеннями в кіберпросторі

Розділ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Манжай І. А. Особливості використання web-квестів для навчання студентів

Носов В. В. Гейміфіковане навчання кібербезпеки та цифрових криміналістичних досліджень у виші

Панова О. О. Шляхи оптимізації кадрового забезпечення протидії торгівлі людьми

Розділ 5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Артамонова М. Г., Воєводін І. С. Сутнісна характеристика поняття та міжнародний досвід протидії кібермобінгу

Barbashov O. Foreign experience in combating cybercrime as exemplified by the USA and Japan

Бойко М. В., Тітов Є. Б. Діяльність інтерполу в боротьбі з кіберзлочинами

Варнавська К. А. Деякі питання захисту жінок-журналістів у мережі Інтернет: міжнародно-правовий аспект

Гудзь Т. І. Принцип вільного руху інформації як основний принцип європейської аудіовізуальної політики

Гусаров С. М. Міжнародна співпраця у сфері протидії кібертероризму

Євтушок В. А. Боротьба з торгівлею людьми на міжнародному рівні та її наслідки

Оніщенко В. В. Деякі питання торгівлі людьми в бізнес-сфері: міжнародно-правовий аспект

Предибайло А. І. Міжнародно-правові механізми протидії торгівлі особами похилого віку

Перепелиця М. М. Зарубіжний досвід розшуку безвісти зниклих осіб

Сироїд Т. Л. Міжнародні спеціалізовані інституції у сфері протидії торгівлі людьми

Шевченко А. Л. Забезпечення інформаційної безпеки потерпілих персоналом Міжнародного кримінального суду