Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України
Збірник наукових праць
(м. Харків, 31 травня 2019 року)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі "pdf"

Вітальне слово Аброськіна В. В.

Welcome adress Abroskin V.

Вітальне слово Швеця Д. В.

Welcome adress Shvets D.

Вітальне слово Сокуренка В. В.

Welcome adress Sokurenko V.

Вітальне слово Бортника С. М.

Welcome adress Bortnik S.

Випускні відомості

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦІЇ

Serdyuk А., Markovska A. Problem oriented policing in Kharkiv region: first steps of implementation

Бригадир І. В., Панова І. В. Гарантування професійної діяльності поліцейських на етапах їх підготовки та подальшого проходження служби

Васильєва В. І., Моргунов О. А. Аналіз принципів підготовки поліцейських України та країн східної Європи

Волошина М. О. Різновиди оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації

Давидюк В. М. Окремі організаційні аспекти діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції у протидії злочинності

Йосипів Ю. Р. Охорона публічного порядку та безпеки поліцейськими під час проведення мирних зібрань громадян (скандинавська модель)

Мошенський О. С. Формування патріотичної свідомості майбутніх правоохоронців у закладах вищої освіти МВС України

Проць І. М., Ямкова Т. І. Вплив суспільства на реформування Національної поліції України

Саппа М. М. Про необхідність кадрового забезпечення діяльності поліції по зв’язках із громадськістю за Законом України «Про Національну поліцію»

Чорноус О. В. Проблеми правового регулювання трудових відносин зі спортсменами

Шевченко Т. В., Ширяєв О. О. Юридичне забезпечення підготовки поліцейських до дій у штатних та екстремальних ситуаціях

Шпитко О. В. Взаємодія та координація слідчого з іншими учасниками у кримінальному провадженні

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Бортник С. М. Фактор обережності як показник придатності для професійної діяльності в особливих та екстремальних умовах

Рубан К. П., Сандецький С. О. Цінність теорії поколінь для системи професійного відбору майбутніх поліцейських

Швець Д. В. Особливості профорієнтаційної роботи та професійного відбору і службу в Національну поліцію України

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ, ВОГНЕВОЇ, ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Аброськін В. В. Деякі питання психологічної підготовки працівників Національної поліції України до виконання завдань в умовах проведення операції об’єднаних сил

Башкатов Є. Г., Горєлишев С. А. Автоматизація методики обґрунтування раціонального складу заходів і формування угруповання Національної гвардії України в районі надзвичайного стану

Богуславський В. В. Застосування електрошокових пристроїв при охороні громадського порядку

Бойко О. І. Комунікація як особистий захист поліцейського

Вайда Т. С. Реалізація дидактичних принципів системності та наступності як ефективна умова забезпечення вогневої підготовки поліцейських-курсантів (на прикладі початкових вправ курсу стрільб-2011)

Валєєв Р. Г., Герасимчук Ю. В. Тестові завдання з графічними матеріалами в тактико-спеціальній підготовці поліцейських

Великий В. М., Ісичко С. М. Підготовка курсантів ВНЗ системи МВС до проведення очної ставки

Власенко І. В., Котелюх М. О. Напрямки вдосконалення службової підготовки працівників Національної поліції України

Воят Л. І., Захаренко Л. М. Дослідження особистісного ставлення поліцейських до вогнепальної зброї

Гіренко С. П. До питання системного підходу з реалізації конфліктологічної підготовки працівників Національної поліції

Доценко В. В. Використання інноваційних технологій у процесі формування психологічної культури поліцейського

Євтушок В. А., Смола Р. М. Особливості несення служби національною поліцією на стаціонарних і мобільних блокпостах

Завгородній Д. А. Використання новітніх технологій забезпечення особистої безпеки поліцейських

Зеленський Є. С. Вогнева підготовка – складова професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції

Іващенко В. В., Шевченко О. О. Удосконалення методики відпрацювання вогневого контакту

Капелюшний С. А., Бєлай С. В. До питання розроблення системи професійного розвитку сержанта Національної гвардії України

Колісніченко В. В., Соколов О. А. До характеристики функціонально-визначального компонента професійної готовності працівника поліції

Комісаров О. Г., Повар О. В. Проблемні питання фізичної підготовки військових частин і підрозділів з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні

Кущенко В. О., Комзюк М. А. Особливості тактичної підготовки поліцейських на прикладі Сполучених Штатів Америки: досвід для України

Логачев М. Г. Застосування поліцією зброї проти осіб з імітаційною або іграшковою зброєю

Луценко И. С. Эффективность поражения цели стрелком, пребывающим под воздействием когнитивной нагрузки

Любутіна Я. В., Бондаренко М. М. Актуальність використання маскування поліцейського в оперативній обстановці

Мартишко А. Ю., Рябуха О. С. Методи контролю фізичної підготовленості працівників Національної поліції України

Меленті Є. О., Євтушенко І. В., Гарбузов О. А., Пономарьов В. О. Удосконалення рівня тактико-спеціальної та вогневої підготовки представників сил сектору безпеки і оборони

Надутий А. В., Сергієнко В. В., Бутенко К. В. Удосконалення техніки застосування заходів поліцейського примусу курсантами ХНУВС під час практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки

Новікова Н. А., Сазонова Т. В. Розвиток саморегуляції – складова ефективної професійної діяльності майбутніх правоохоронців

Кутовенко Є. В., Оленченко В. В. Методика вдосконалення техніко-тактичних складових застосування бойових прийомів рукопашного бою військовослужбовцями НГУ

Орлова Т. А. Про ризики застосування вогнепальної зброї в умовах законодавства України та шляхи забезпечення безпеки поліцейського

Поліщук О. В., Сергієнко Д. В. Особиста безпека працівника поліції як критерій ефективності дій малих оперативних груп

Романенко Є. С. Комунікативна підготовка співробітника органу Національної поліції України

Сокуренко В. В. Особливості психологічної підготовки поліцейських до забезпечення публічної безпеки в умовах антитерористичної операції

Степаненко В. В., Вайда Т. С. Інтелектуальний компонент стійкого психоемоційного стану поліцейського до дії зовнішніх небезпек як умова вдосконалення службової підготовки

Столяров Д. В. Питання підготовки поліцейських охорони з використанням імітаційних засобів навчання: пейнтбольного, страйкбольного обладнання та піротехнічних засобів

Столяров Д. В. До питань удосконалення тактичної підготовки поліцейського до дій у ситуаціях службової діяльності

Трофименко К. Р., Худякова Н. Ю. Роль спеціальної фізичної підготовки в умовах професійного становлення працівників Національної поліції

Тьорло О. І. Деякі питання вдосконалення методики викладання спеціальної фізичної підготовки в аспекті реформування правоохоронної системи в Україні

Ульянов О. І., Конєв О. Ю. Напрями вдосконалення викладання вогневої підготовки у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Фурса В. В., Хованова Д. О. Психологічна підготовка курсантів при проведенні внутрішнього обшуку будівлі

Хацаюк О. В. Теоретичні аспекти забезпечення необхідного рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів нангу до майбутньої професійної діяльності

Хлопак П. М., Синовіцька Т. В. Особиста безпека працівників Національної поліції під час несення служби на спортивних змаганнях

Циркулєнко А. М., Циркулєнко С. С., Зубач А. В. Виконання службово-бойових завдань в умовах недостатньої освітленості

Черников А. И. Культура обращения с огнестрельным оружием и пути её улучшения

Чичкан О. А., Музика Б. Ю., Мороз Т. І. Професійно-прикладна фізична підготовка як важливий елемент загальної підготовки працівників Національної поліції

Ярещенко О. А., Калюжний М. Г., Соколов О. А. Перспективи використання навчально-тренувальних ситуаційних завдань у спеціальній фізичній підготовці поліцейських

Ярещенко О. А., Моргунов О. А. Підвищення ефективності захисту від ударів ножем шляхом використання «м’якого» блокування озброєної руки й обеззброєння правопорушника (супротивника)

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ ВНЗ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Марчук М. І., Стегній Т. Здоров’я як конституційна цінність: порівняльний аспект

Боровик М. О., Коновалов В. В. Формування мотивації до занять з фізичної підготовки та спортом майбутніх офіцерів Національної поліції України

Казначеєв В. М., Павлов Р. В. Значення ігрових видів спорту при підготовці поліцейських у закладах вищої освіти

Константинов Д. В. Зміст фізичного виховання курсантів закладів вищої освіти системи МВС України

Кузенков О. В., Білик В. В. Теоретико-методологічні обґрунтування використання технологій у процесі занять фізичною підготовкою курсантів МВС України

Кушніренко Р. О. Окремі аспекти фізичної підготовки курсантів у закладах вищої освіти МВС України

Лігай Д. Д. Сучасні проблеми спеціальної фізичної підготовки курсантів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Mykola Marchuk, Tomasz Stechnij Zdrowie jako wartość konstytucyjna: aspekty porównawcze

Шутка Г. І., Домінюк М. М., Шутка І.-Р. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти

ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Donnelly D. An examination of tacit and explicit knowledge in the decision making of senior investigating officers in stranger murder

Бондаренко В. В., Решко С. М., Марсель Х. Х. Напрями модернізації професійної підготовки працівників Національної поліції України

Великий В. М., Ісичко С. М. Підготовка курсантів ВНЗ системи МВС України до проведення очної ставки

Голик В. А., Зубченко Л. В. Ефективність професійної підготовки курсантів через використання імітаційних засобів навчання

Забора А. В., Колєсніков В. В., Сагайдак С. М. Удосконалення методичної підготовленості викладачів спеціальної фізичної підготовки органів МВС України

Казанчук І. Д. Проблеми та перспективи покращення професійної підготовки фахівців для правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Кийко А. С., Колісніченко В. В., Бутенко К. В. Застосування спеціалізованої смуги перешкод у системі фізичної підготовки курсантів ЗВО МВС України

Лукін Б. П., Расторгуєва Н. О. Розвиток силової витривалості майбутніх офіцерів національної поліції України засобами гирьового спорту

Манжай О. В. Особливості аналітичної і технічної складової підготовки фахівців для Національної поліції України

Червоношапка М. О., Гнип І. Я., Янін В. В. Методологічні аспекти психологічної підготовки у процесі викладання навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських

НАУКОВІ ПРАЦІ КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ, СЛУХАЧІВ МАГІСТРАТУРИ

Баландін А. М. Правові засади застосування поліцейськими засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії

Біденчук Т. М. Проблеми забезпечення особистої безпеки поліцейських в умовах реформування системи МВС України

Білоус І. А., Бугай Ю. Р. Диверсійний вплив на об’єкти критичної інфраструктури в умовах ведення «Гібридної війни»

Бучко М. О. Актуальні питання застосування спеціальних засобів працівниками Національної поліції

Васюта Ю. В. Особливості фізичної підготовки майбутніх поліцейських на початковому етапі навчання

Водоп’ян Д. В. Деякі проблемні питання організаційно-тактичної діяльності слідчо-оперативної групи на місці події

Воробець Х. О. Використання новітніх методик під час викладання дисципліни «Вогнева підготовка» у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Глоба Д. А. Роль і місце тактико-спеціальної підготовки в навчальних закладах, що готують фахівців за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»

Горелік Д. С. Деякі питання вдосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України зі специфічними умовами навчання

Жирко Н. С. Застосування поліцейських заходів примусу: проблеми унормування та правозастосування

Заблоцька А. О. Застосування поліцейськими засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії: вітчизняний та закордонний досвід

Заіка О. В. Використання засобів комп’ютерної техніки у вогневій підготовці поліцейських

Зубик Ю. М. Екіпірування поліцейських електрошоковими пристроями: постановка проблеми

Крищенко А. Є. Сучасні напрями вивчення питань оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із незаконним відтворенням і розповсюдженням комп’ютерних програм

Любутіна Я. В. Аналіз екстремальних ситуацій у діяльності Національної поліції

Мамикіна А. О. Інформаційні технології в навчальному процесі студентів як невід’ємна частина сучасної фізкультурної освіти

Найда В. О. Розвиток швидкісно-силових якостей у ході підготовки поліцейських

Савела Є. А. Обов’язкове навчання домедичній допомозі працівників поліції в умовах реформування системи МВС України

Самборська М. А. Значення фізичної підготовки та фізичної культури курсантів закладів вищої освіти МВС України на сучасному етапі реформування

Стефанова Г. Г. Конфліктостійкість як професійно важлива якість особистості слідчого

Хитрук Р. О. Роль спеціальної фізичної підготовки під час навчання правоохоронців

Фролова Т. О. Особливості професійної психологічної підготовки працівників Національної поліції України до дій в екстремальних умовах

Хованова Д. О. Превентивна діяльність поліції: зарубіжний досвід в умовах реформування

Хованова Д. О. Травмування під час виконання службових обов’язків, пов’язане з недостатньою фізичною підготовленістю працівників поліції

Шиша Н. А. Актуальні проблеми фізичної підготовки курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Блєдних Д. В. Особливості здійснення профілактичної роботи дільничних офіцерів поліції

Коляда О. С. Стрес та його вплив

Мамедова Е. Г. Проблеми повідомлення особі про підозру

Поляк А. Ф. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування