Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції
(27 березня 2020 року, м. Харків, Україна)

Титульний аркуш

Зміст номера у форматі «pdf»

Випускні відомості

Швець Д. В. Сучасні тенденції підготовки майбутніх офіцерів поліції в Харківському національному університеті внутрішніх справр

СЕКЦІЯ 1 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР

Бортник С. М. Сучасний стан національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Федоренко О. І. Зміст та етапи реалізації національно-патріотичного виховання курсантів і студентів у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Вайда Т. С. Дотримання принципів національного виховання курсантів у ЗВО МВС України як методологічна основа належного формування особистості сучасного поліцейського-патріота

Губенко А. О. Державне регулювання патріотичного виховання в закладах вищої освіти МВС України

Заборовський В. В. Інформаційно-психологічний вплив на супротивника у війнах: історичний досвід

Мошенський О. С. Зовнішньополітичні аспекти українського патріотизму

Тищенко О. І. Патріотичне виховання студентів

Форостовець С. В., Баглай М. В. Національно-патріотичне виховання молоді у військових закладах освіти

Овсієнко О. Б. Примусовий призов до військ і патріотичне виховання військовослужбовців строкової служби

Христюк О. С., Шуст Ю. В. До проблеми національно-патріотичного виховання поліцейських

СЕКЦІЯ 2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ РІЗНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Доній Н. Є. Доцільність герменевтичної компоненти при формуванні загально-професійної компетенції в курсантів, які здобувають освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»

Короткова Ю. М. Удосконалення культури мовлення майбутнього правоохоронця

Кучерявий А. О. Курсант вищого закладу освіти військового типу як суб’єкт самоуправління навчальною діяльністю

Саппа М. М. Конфлікт поколінь «батьки і діти» як виклик педагогам

Супрун Д. М. Актуальність запровадження іншомовного аспекту як передумови професійного само здійснення психологів системи МВС України

Аніщенко В. О. Сучасне освітнє середовище закладу вищої освіти як ядро формування особистості майбутнього офіцера Державної кримінально-виконавчої служби України

Бобро Н. В. Роль куратора в організації виховної роботи в закладі вищої освіти

Брисковська О. М. Роль психолого-педагогічного виховання курсантів у вдосконаленні професійної майстерності

Бурак М. В. Потенціал навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ у підготовці фахівців для правоохоронних органів

Гіренко С. П. До питання взаємозв’язку освітнього простору та формування конфліктологічної культури майбутніх працівників Національної поліції

Джагупов Г. В. Деякі особливості нової моделі підготовки фахівців підрозділів превентивної діяльності

Жук О. М. Шляхи забезпечення гендерної рівності в ході виховної роботи з курсантами ЗВО зі специфічними умовами навчання

Запорожанов О. В., Максимов С. П. Реалізація окремих дидактичних принципів на заняттях з вогневої підготовки в закладах освіти МВС України:прикладні аспекти

Зельницький А. М., Заболотний О. А., Васильєв О. М. Методика оцінювання якості навчального заняття, проведеного викладачем закладу вищої освіти: «Викладач очима курсанта (слухача)»

Мілорадова Н. Е. Особливості застосування професійного сценарного планування в підготовці поліцейського

Монастирський В. М. Психолого-педагогічний супровід процесу використання моделювання професійної діяльності в системі військової підготовки офіцерів запасу у військових навчальних підрозділах ЗВО

Мухіна Г. В. Про деякі умови реалізації студентоцетрованого підходу в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Ромашенко В. Є. Особливості адаптаційної роботи з майбутніми поліцейськими

Тузіков С. А., Бєлоусов В. В., Джус В. С. Деякі методи морально-психологічного виховання курсантів (слухачів) ЗВО зі специфічними умовами навчання

Шевцов С. О. Інтерактивні методи навчання в системі службової підготовки працівників поліції

Боровик М. О. Окремі питання професійного навчання поліцейських у Великій Британії

Задорожна М. В. Основні педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції

Кудрявцева Г. І. Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів поліції на засадах компетентнісного підходу

Оліферук В. М., Шабатіна Н. О. Гарантування якості підготовки слухачів (курсантів) у закладах вищої освіти

Шевченко В. В. Розвиток професійної компетентності військовослужбовців НГУ на етапі фахової підготовки як якісна підготовка до службової діяльності

Цебинога В. Ю. Професійна підготовка працівників органів досудового розслідування Національної поліції України в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

СЕКЦІЯ 3 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Барко В. І, Остапович В. П. Психологічний профіль керівника територіального підрозділу поліції охорони

Євдокімова О. О. Антикорупційна спрямованість студентів:проблеми формування

Романенко О. В. Роль комунікативних здібностей у професійній діяльності працівників поліції

Андросюк В. Г., Волошина О. В. Поняття «компетентність» і «компетенція» в контексті формування комунікативної майстерності професіонала

Грищенко М. В. Аналіз діяльності підрозділів пробації державної кримінально-виконавчої служби України

Малоголова О. О. Напрями формування та вдосконалення гендерної політики в Україні

Міpoшничeнкo О. М. Психологічні особливості процесу випpaвлeння тa pecoціaлізaції жінoк, зacуджeниx дo пoзбaвлeння вoлі

Ніконова О. Ю. Застосування тренінгових технологій у системі професійно-психологічної підготовки особового складу Національної гвардії України

Пашковська М. В., Бутко В. В. Психологічне супроводження курсантів у процесі адаптації

Процик Л. С. Стан та перспективи участі жінок у міжнародних і національних заходах щодо миру та безпеки

Рівчаченко О. А. Психологічні особливості формування гендерної культури працівників правоохоронних органів

Ярема Н. Ю., Пампура І. І. Вимоги професійної діяльності до компетентності поліцейських патрульної поліції

Коцур М. М. Стан наукових розробок проблеми наркоманії в період 1980–1991 рр. ХХ ст.

Тарановський П. І. Соціально-психологічні чинники формування позитивного іміджу та професійного становлення працівників Національної поліції України

Федоровськa Н. В., Приходько О. О. Гендерна рівність в органах Національної поліції

Чепур О. О. Мотиваційний аспект соціально-психологічного впливу у професійній діяльності слідчих

Стеценко В. В. Дискурс щодо розуміння сутності формування медіаційної компетенції майбутніх юристів</p

СЕКЦІЯ 4 НЕГАТИВНІ ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В. Алгоритм визначення суїцидально активних військовослужбовців НГУ як підґрунтя налаштування автоматизованого психодіагностичного субкомплексу «Фактор-S»

Александров Ю. В. Зв’язок копінг-стратегій зі стресом у працівників поліції

Власенко С. Б. Розлади адаптації як реакція на професійний стрес у працівників правоохоронних органів

Дідух М. М. Саморегуляція як процес внутрішньої психічної активності поліцейських

Дем’яненко Ю. О., Бойправ О. О. Самотність як соціально-психологічний феномен

Кожушко А. Р. Гендерні особливості емоційного вигорання працівників поліції

Кудар К. В. Посттравматичне зростання у поліцейських і військовослужбовців після виконання службових обов’язків у нетипових умовах

Ларіонов С. О., Сашуріна О. Ю. Психологічні ресурси особистості правоохоронця: погляд на проблему

Литвин В. В. Психологічна адаптація поліцейських до умов професії

Платковська О. В. Негативні психоемоційні стани та їх корекція в персоналу правоохоронних органів

Кравцов Д. Р. Психологічна стійкість спеціаліста екстремального профілю

Лукашенко М. Ю. Стрес-фактор як чинник виникнення негативних психоемоційних станів працівників Національної поліції

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ

Землянська О. В. Категорія професіоналізації у психологічній науці

Сокуренко В. В. Окремі питання формування особистості сучасного поліцейського

Цільмак О. М. Вплив самоорганізаційних вольових якостей на успішність навчання

Борисюк О. М. Розвиток управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції через використання комплексних квазіуправлінських завдань

Греса Н. В., Шиліна А. А. Специфіка копінг-поведінки курсантів на різних етапах професійного становлення

Грищенко Н. В. Гідність як головний принцип індивідуального морального самовизначення працівника поліції

Доценко В. В. Гендерні особливості копінг-поведінки першокурсників ХНУВС під час табірних зборів

Пономаренко Я. С. Психолого-педагогічні підходи до вивчення комунікабельності як системної властивості особистості поліцейського

Теслик Н. М., Гончаренко А. Р. Агресивність осіб юнацького віку

Харченко С. В. Психологічні особливості курсантів з різним рівнем соціального інтелекту

Євтушенко В. І. Характер як психологічна детермінанта індивідуального стилю діяльності поліцейського

Герасименко О. А. Особистісна ідентичність у житті сучасної людини

Завидович В. В. Особливості розвитку комунікативної компетентності иофіцерів-прикордонників в умовах магістратури

Колдашов А. О. Заохочення поліцейських вогнепальною зброєю як спосіб забезпечення службової дисципліни

Петрук О. В. Зміст поняття «професійна культура» військового юриста

Твердохлєбова Н. Є. Особливості професійної самореалізації працівників поліції

Христюк О. С., Бондаренко М. П. Мотивація як первинний елемент формування особистості фахівця-правоохоронця

Шутко Д. О. Вплив рівня розвитку логічного мислення на професійно важливі властивості курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання

СЕКЦІЯ 6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Бандурка О. М. Сексуальні домагання до дітей у мережі Інтернет

Могілевський Л. В. Дефекти правової соціалізації як чинник девіацій у підлітків

Тюріна В. О. Формування в майбутніх працівників поліції готовності до роботи з профілактики насильства в сім’ї

Тюріна В. О., Вавренюк Т. Д. Кібербулінг як форма психологічного насильства в підлітковому та молодіжному середовищі

Тюріна В. О., Ковбасяр О. А. Булінг як вид психологічного насильства в дитячому і підлітковому середовищі

Віденєєв І. О., Акчурин А. Є., Басалкевич М. Л. Деформація морально-етичної самосвідомості при виникненні та розвитку девіантної поведінки неповнолітніх правопорушників

Давидова О. В., Казміренко В. О. До програми проекту «Зміцнення системи захисту дітей у конфлікті із законом»

Іващенко В. О. Запобігання та протидія домашньому насильству уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України

Макарова О. П. Теоретичні аспекти насильства та жорсткого поводження з дітьми

Макарова О. П., Радіонова Л. О. Фактори ризику насильства та жорстокого поводження з дітьми

Червоний П. Д. Історія музею імені А. С. Макаренка в Куряжі

Заверуха О. Я. Теоретичне обґрунтування психокорекційної роботи з адиктивними особами підліткового віку

Христюк О. С., Федоровська Н. В. Особливості використання навчально-тренувального полігону «Зелена кімната» у процесі фахової підготовки курсантів-психологів

Пашко Н. О. Особливості психологічної готовності слідчих до проведення допиту неповнолітніх, які зазнали насильства

Шпортюк О. М. Медіативні навички як необхідна складова професійної компетентності офіцера ювенальної пробації

Глазенко В. Ю. Булінг проти вчителя як форма психологічного насильства у шкільному середовищі

Котолуп М. Г. Жінка як жертва сімейного насильства

Резнік І. С. Домашнє насильство як прояв психологічного насильства

Сіроштан А. О. Ціннісні орієнтації в підлітковому та юнацькому віці