"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, полковник поліції
Шендрик Владислав Володимирович

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів (до вересня 2016 року кафедра оперативно-розшукової діяльності) факультету № 2 (підготовки фахівців кримінальної поліції) Харківського національного університету внутрішніх справ функціонує з 22.11.1984 року (1984-1990 роки –Харківські вищи курси МВС СРСР, 1990 –1992 роки – спецфакультет Харківського юридичного інституту, 1992 – 1994 Харківський інститут внутрішніх справ, 1994–2001 роки – Університет внутрішніх справ, 2001–2006 роки – Національний університету внутрішніх справ, 2006 рік по теперішній час Харківський національний університет внутрішніх справ).

Особливістю професорсько-викладацького складу є наявність значного практичного досвіду роботи в оперативно-розшукових підрозділах органів внутрішніх справ, значного педагогічного досвіду.

Кафедра ОРД є випускною кафедрою факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ з підготовки фахівців для оперативних підрозділів Національної поліції. Крім того, кафедра бере участь у підготовці фахівців, які випускаються на усіх факультетах, магістратурі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Кафедрою викладаються дисципліни:

1. Оперативно-розшукова діяльність;

2. Оперативно-розшукова діяльність поліції;

3. Оперативно-розшукова тактика;

4. Організація роботи з конфідентами;

5. Режим секретності;

6. Режим таємності;

7. Оперативно-розшукове та криміналістичне забезпечення кримінального провадження;

8. Організація та проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

9. Оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження в Україні;

10. Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотиків;

11. Особливості проведення НС(Р)Д;

12. Використання у кримінальному провадженні, як доказів, матеріалів зібраних оперативним шляхом;

13. Навчальна практика.

При викладанні зазначених дисциплін широко застосовуються технічні засоби навчання.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на викладання дисциплін, пов'язаних з підготовкою фахівців для підрозділів Національної поліції, та відповідає кваліфікаційним характеристикам спеціальностей випускників вищих навчальних закладів МВС України, за якими ведеться підготовка в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Кафедрою систематично перевіряється та аналізується ефективність викладання дисциплін.

За період функціонування в складі університету професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 300 наукових і науково-методичних робіт. Разом з кафедрою «Теорії практики ОРД» Київського національного університету внутрішніх справ було видано перший в незалежній Україні підручник з особливої частини ОРД «Попередження та розкриття злочинів апаратами карного розшуку». Видано навчальні посібники «Розкриття і розслідування квартирних крадіжок» (спільно з кафедрою криміналістики ХНУВС), «Розкриття навмисних вбивств», «Контрольована поставка», «Організація діяльності підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю», «Застосування відео - і фотозйомки в ОРД», «Попередження та розкриття умисних вбивств» (спільно з Департаментом карного розшуку МВС України), «Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми» та інші.

За останні роки існування кафедри її працівниками опубліковано:

• «Особливості отримання та використання первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами карного розшуку». Монографія. Автори: Бандурка О.М., Шендрик В.В., О.О. Деревягін . К. : ДП «Розвиток» МВС України, 2012 - 232с.(таємно).

• «Використання комп’ютерних технологій в ОРД» Навчальний посібник. Автори Перепелиця М.М., Шендрик В.В. О. : ОДУВС, 2012. – 146 с. (таємно).

• «Особливості протидії злочинам підрозділами карного розшуку в курортних місцевостях України ». Монографія. Автори: О.О. Деревягін ., В.М. Стащак. ДДУВС -№ 2 Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 172 с.

• «Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України». Монографія. Автор Шендрик В.В. Дніпропетровск, ДДУВС, 2012 – 420 с. (таємно).

• «Діяльність оперативних підрозділів ОВС щодо боротьби з порушеннями порядку здійснення операцій з металобрухтом». Монографія. Автори: В.В.Вінцук, В.А. Вінаков, А.М. Лисенко, В.В. Шендрик, І.А. Грабазій. Х. : Оберіг, 2013. – 146 с.

• «Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинності у сфері житлово-комунального господарства». Монографія. Автори: В.В. Шендрик, М.В. Стащак, та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 178 с. (з грифом обмеженого доступу).

• «Оперативно-розшукова компаративістика». Монографія. Автори: О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця , О.В. Манжай, В.В. Шендрик та ін. – Харків : Золота миля, 2013. 352 с.

• «Протидія злочинам у сфері земельних відносин». Навч. посібник Автори: С.В. Андрусенко, О.М. Бандурка, М.В. Стащак, В.В. Шендрик та інш., за заг. наук. ред. С.М. Гусарова. – Харків : ХНУВС, 2013. – 170 с. (з грифом МОН).

• «Оперативно-розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини в минулі роки». Монографія. Автори: В.В. Шендрик, В.М. Стащак. К.: ДП Розвиток., 2013. – 188 с. (таємно).

• «Тактичні засади виявлення та оперативної розробки осіб, які вчиняють розбої у складі організованої групи: монографія». Монографія. Автори: А.В. Баб`як, , В.В. Плукар, М.В.Стащак. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 200 с. ((ДСК).

• «Наукові та організаційно-правові засади протидії підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом». Монографія. Автори: А.В. Баб’як, М.В. Стащак, Л.А. Мазур, І.О. Крєпаков; за заг. наук. ред. С.М. Гусарова та В.В. Шендрика. – Львів: ВД «Панорама», 2014. – 160 с.

• «Теорія та практика оперативної розробки організованих груп, які займаються торгівлею людьми». Монографія. Автори: А.В. Баб`як, І.А. Грабазій, М.В. Стащак, В.В. Шендрик. – Львів : Львів: ВД «Панорама», 2014. – 223 с.

• «Основи оперативно-розшукової діяльності». Навчальний посібник. Автори: О. Ю. Анциферов, М.В. Стащак, В. В. Шендрик та ін. / за редакцією С.М. Гусарова. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2015. – 312 с.

• «Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції». Монографія. Автори: О.Ю. Анциферов, Я.В. Стрелюк, В.В. Шендрик. – Х : ХНУВС, 2015. – 200 с.

• «Оперативно-розшукова протидія квартирним крадіжкам». Монографія. Автори: І.А. Грабазій, О.О.Деревягін, І.О. Крєпаков, В.В. Сокуренко, В.В. Шендрик. – Х.: ХНУВС, 2015. – 228 с.

• «Оперативно-розшукова протидія діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир». Монографія. Автори: О.О. Ганжа, О.О. Деревягін, М.В. Стащак, К.В. Шахова, В.В. Шендрик; за заг. ред. В.В. Шендрика. – Харків: Діса плюс, 2016. – 169 с.

• «Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері водокористування». Монографія. Автори: О.І. Голиш, С.М. Бортник, М.В. Стащак, В.В. Шендрик]; за заг. Ред. В.В. Шендрика. – Харків : Панов, 2016. – 172 С.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється відповідно до профілю підготовки фахівців в ХНУВС. У цей час із урахуванням навчальних програм кафедрою проводяться наукові розробки основних напрямків діяльності оперативних підрозділів: загальних положень організації оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції, загальних положень конфіденційного співробітництва громадян з оперативними підрозділами Національної поліції, оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо виявлення, попередження, розкриття злочинів й проведення пошукової роботи; організації оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо боротьби зі злочинами загальнокримінальної та економічної спрямованості, протидії незаконному обігу наркотичних речовин, злочинам пов’язаним з торгівлею людьми, кіберзлочинами.

У теперішній час науковці кафедри здійснюють наукове керівництво проведенням дисертаційних досліджень 15 ад’юнктів і здобувачів ХНУВС. Щорічно за результатами наукових досліджень кафедрою вносяться у ГУНП України в Харківській області пропозиції, методичні рекомендації, аналітичні й інші матеріали, спрямовані на вдосконалювання організації й тактики діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо попередження та розкриття злочинів.

За цей час працівники кафедри взяли участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях, на яких зроблено близько 300 доповідей.

З 2007 року кафедрою щорічно проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь провідні науковці різних вищих навчальних закладів системи МВС України, працівники практичних підрозділів правоохоронних органів, науковці цивільних вищих навчальних закладів, ад'юнкти та здобувачі, магістри та курсанти.

На кафедрі працює постійно діючий науковий гурток за напрямком «Оперативно-розшукова діяльність поліції», в роботі якого бере участь близько 70 курсантів, за результатами досліджень курсанти готують доповіді на конференції, наукові роботи на Щорічний конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ВНЗ МВС України в номінації «Оперативно-розшукова та спеціальна діяльність правоохоронних органів», де зазвичай посідають перші місця.

Кафедра постійно удосконалює зв'язки з практичними оперативними підрозділами Національної поліції, працівники яких залучаються до проведення навальних занять з курсантами ХНУВС. Частина практичних занять проводиться безпосередньо на базі практичних ОВС. У свою чергу професорсько-викладацький склад кафедри систематично проводить заняття зі службової підготовки в практичних органах внутрішніх справ, надають консультативну допомогу їх працівникам.

Викладачі кафедри приймають активну участь у рецензуванні дисертацій, авторефератів, підготовці пропозицій до проектів законодавчих актів і нормативних документів МВС України, серед яких Закони України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з економічною злочинністю», «Щодо протидії корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», відомчих Інструкцій щодо різних напрямків оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України.

Склад кафедри


Шендрик Владислав Володимирович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, полковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Стащак Микола Володимирович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, майор поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Горбачов Олександр Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, полковник поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Грищенко Олександр Володимирович – професор кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Ханькевич Андрій Миколайович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy
Переглянути профіль Scopus


Назаренко Ігор Віталійович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, полковник поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Грабазій Іван Андрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент,підполковник поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Деревягін Олексій Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, підполковник поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Лисенко Андрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Шинкаренко Ірина Ігорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Даль Адам Лаврентійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль Google Academy


Юнаков Михайло Миколайович – старший лаборант


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефони: (057) 73-98-151, (057) 73-98-152
Email: ord-hnuvs@ukr.net