Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції
Марчук Микола Іванович

Кафедра конституційного і міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ бере свій початок з 1994 р., коли вона, як загальноуніверситетська кафедра, була відокремлена зі складу кафедри державно-правових дисциплін. У 2011 р. функціонування кафедри державно-правових дисциплін було відновлено, але вже у складі факультету з підготовки слідчих. У 2013 р. кафедра державно-правових дисциплін знову була ліквідована, а на її основі створено загальноуніверситетську кафедру теорії та історії держави і права, а також кафедру конституційного і міжнародного права факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми (зараз факультет № 4).

На сьогодні кафедра конституційного і міжнародного права є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність із метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ України.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву університету, навчально-науковим інститутам, факультетам і курсам в організації та проведенні виховної роботи з курсантами.

Протягом 1994-2001 рр. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал-майор міліції О.Н. Ярмиш, протягом 2001-2006 рр. − кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції Ю.М. Коломієць, з червня 2006 року до серпня 2014 року кафедрою керував доктор юридичних наук, професор, полковник міліції В.О. Серьогін. З серпня 2014 року кафедрою керує доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції М.І. Марчук.

У різний час на кафедрі працювали такі відомі фахівці в галузі конституційного і міжнародного права, як: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Ю.М. Тодика; д.ю.н., проф. О.В. Марцеляк; д.ю.н., проф. Л.Д. Тимченко; д.ю.н., проф. Т.Л. Сироїд, к.ю.н., проф. В.О. Ріяка; к.ю.н., проф. В.С. Семенов; к.ю.н., проф. В.А. Шувалова; к.ю.н., доц. О.М. Анохін; к.ю.н., доц. С.М. Вихрист; к.ю.н., доц. М.М. Воронов; к.ю.н., доц. О.Г. Кушніренко та ін.

У 2020-2021 навчальному році науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Конституційне право», «Міжнародне право», «Міжнародний захист прав людини», «Право Європейського Союзу», «Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності», «Конституційно-правові засади державності України», «Основи правових знань», «Правознавство: Конституційне право», «Права людини. Верховенство права», «Толерантність та недискримінація у роботі поліцейського», «Професійна етика». Викладання дисциплін повністю забезпечене власними навчально-методичними розробками працівників кафедри.

Навчально-методичні та науково-монографічні розробки працівників кафедри неодноразово перемагали на відповідних конкурсах, отримували нагороди і премії. Зокрема, О.Н. Ярмиш і В.О. Серьогін у 2004 р. стали лауреатами премії імені Ярослава Мудрого за підручник «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» (2003), а монографія О.В. Марцеляка «Інститут омбудсмана: теорія і практика» (2004) була визнана кращою на конкурсі наукових видань Університету в 2005 р. У 2009 р. підготовлений співробітниками кафедри навчальний посібник «Конституції зарубіжних країн», в якому тексти конституцій 16 провідних країн світу вперше наведено українською мовою, був удостоєний диплому за друге місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у номінації «Довідкові видання». У 2011 р. монографія В.О. Серьогіна «Недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці» була удостоєна диплому за друге місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у номінації «Наукові видання». У 2019 р. вийшла друком монографія М.І. Марчука «Державний лад Республіки Польща: конституційно-правова модель».

У 2017 р. науково-педагогічним складом кафедри був підготовлений та вийшов друком навчальний посібник «Конституційне право», а в 2019 р. та 2020 р. – підручники з дисциплін «Міжнародне право» та «Конституційне право».

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією, територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, однопрофільними кафедрами Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Львівського національного університету ім. І. Франка, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національної академії внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими вищими навчальними закладами України, організаціями та установами юридичного спрямування. Кафедра неодноразово надавала наукові висновки за зверненнями Конституційного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На кафедрі працює науковий курсантський гурток, поділений на секції – з конституційного та міжнародного права. Працівники кафедри неодноразово виступали в якості наукових керівників курсантів, що брали участь у міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Склад кафедриМарчук Микола Іванович – завідувач кафедри конституційного і міжнародного права, доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Войціховський Андрій Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гудзь Тетяна Іванівна – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Радченко Олександр Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бакумов Олександр Сергійовичдоцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Варунц Лариса Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Логвиненко Євгенія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Устименко Олена Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Філіпська Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мальцев Вадим Віталійович – викладач кафедри, старший лейтенант поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Болотова Лілія Іванівна – старший лаборант кафедри.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, індекс 61080, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27, корпус 3, каб. 316

Email:  kafkmp@univd.edu.ua