Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Ткаченко Сергій Олександрович

Кафедра соціальних та економічних дисциплін факультету №2 (кримінальної поліції) Харківського національного університету внутрішніх справ створена у червні 2013 року шляхом реорганізації кафедри гуманітарних та економічних дисциплін навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції та кафедри соціології та соціальної роботи факультету психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ та займається підготовкою підготовку фахівців для правоохоронних органів по всіх напрямах, зокрема курсантів, слухачів, магістрантів, ад’юнктів університету.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців для підрозділів національної поліції в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (Облікова аналітика). Забезпечує підготовку з навчальних дисциплін за освітньою (професійною) програмою 071 Облік і оподаткування (Облікова аналітика), а також дисциплін: Логіка, Політологія, Поліцейська деонтологія, Соціологія, Філософія, Філософія науки, Юридична логіка.

Науково-педагогічним складом підготовлено більше 40 монографій, підручників, навчальних посібників та взято участь у численних науково-практичних конференціях різного рівня.

Кафедра забезпечує проведення щорічної Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави».

Основні напрямки наукових інтересів кафедри: дослідження проблем забезпечення економічної безпеки; протидія економічній та фінансовій злочинності; вектори соціологічних досліджент; теоретичні та практичні засади забезпечення прав людини в правовій демократичній державі, тощо. До навчально-методичної роботи та проведення додаткових занять з окремих дисциплін залучаються практичні працівники Національної поліції, так і працівники фінансово-кредитної галузі.

Для вдосконалення системи перевірки знань використовуються тести різних категорій складності та ситуаційні ігри, підготовлені відеолекції з дисциплін, що читаються для слухачів заочного факультету, фоноконсультації.

На кафедрі працюють наукові гуртки за економічним та гуманітарним напрямом, в яких бере участь близько 30 курсантів.

В межах реформування МВС кафедра приймає активну участь у підготовці поліцейських патрульної служби та фахівців з протидії кіберзлочинності.

Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні наукових праць, кандидатських дисертацій, авторефератів, проектів законів, виступають офіційними опонентами в спеціалізованих вчених радах.

Основними завданнями кафедри є:

  • забезпечення етичного, культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.
  • підготовка кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій України;
  • розробка, організація та впровадження у навчальний процес новітніх освітніх технологій. Залучення в установленому порядку до навчального процесу і проведення наукових досліджень висококваліфікованих фахівців органів внутрішніх справ, навчальних і наукових закладів, інших установ і організацій України та іноземних держав;
  • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи. Організація і проведення наукових та науково-дослідних робіт, науково-практичних заходів, створення (формування) наукових шкіл, у тому числі за участю установ і організацій України, іноземних та міжнародних організацій;
  • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірної тематики, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність.

Склад кафедриТкаченко Сергій Олександрович – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бобро Наталія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Головко Олександра Владиславівна - доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCIDГончарова Вікторія Олексіївна - доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Грищенко Ніна Володимирівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Дядін Андрій Сергійовичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мошенський Олександр Семенович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Павленко Наталія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Колеснікова Наталя Миколаївна – старший лаборант кафедри


Сєвідова Ірина Олександрівна – доцент кафедри, доктор економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Петченко Марина Валентинівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Контактна інформація:

Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Тел.:73-98-017

Email: ksed2015@ukr.net