"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua
завідувач кафедри іноземних мов кандидат педагогічних наук Орлова Олена Олександрівна
Завідувач
кафедри іноземних мов кандидат педагогічних наук
Статівка Олена Олександрівна

Кафедра іноземних мов була заснована 1 липня 1992 року. Протягом 26 років її очолював кандидат педагогічних наук, доцент Левашов Олександр Семенович. З лютого 2019 кафедру очолює кандидат педагогічних наук Статівка Олена Олександрівна. Кафедра іноземних мов входить до складу факультету № 4 та безпесередньо підпорядковується декану факультету. Науково-педагогічний склад налічує 21 викладача, серед яких 1 професор, 9 кандидатів педагогічних наук і 4 доценти.

У 2019 році для інтенсифікації навчання та впровадження інноваційних технологій на кафедрі іноземних мов було відкрито Мовний центр який містить: конференц зал, оснащений інтерактивною Smart дошкою для проведення тренінгів, семінарів, засідань наукового гуртку, круглих столів та телемостів; 2 аудиторії укомплектовані ноутбуками та проектором для проведення практичних занять з використанням інтерактивних технологій; комп’ютерний лінгофонний кабінет для самостійної роботи.

Навчання проводиться трьома мовами – англійською, німецькою та французькою на всіх факультетах університету. Розроблена програма з використанням інноваційних комп’ютерних технологій та методик навчання. Перевага надається активним методам навчання, які спрямовані на формування у студентів та курсантів самостійності, варіативності, креативності, критичності мислення. Курсанти та студенти денного відділення і слухачі заочної форми навчання вивчають дисципліну «Іноземна мова» та «Іноземна мова професійного спрямування». Слухачі магістратури вивчають дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням», а ад'юнктури та аспіранти – «Іноземна мова за напрямом дослідження».

Кожного дня двері центру відкриті для курсантів, студентів та постійного складу університету:

 • проводяться факультативні заняття для поглибленого вивчення іноземних мов;
 • заняття з підготовка до єдиного вступного іспиту зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови на здобуття ступеня магістра вищої освіти;
 • проводиться підготовка перекладачей, які залучаються до охорони громадського порядку під час проведення заходів з участю іноземців;
 • під час засідань студентських наукових гуртків проводиться підготовка студентів і курсантів до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • проводяться засідання дискусійних клубів та Бінарні заняття із запрошенням працівників практичних підрозділів, які володіють мовами та представників міжнародних організацій;
 • під час проведення тренінгів та семінарів (круглих столів) використовується Smart дошка для проведення телемосту з учасниками інших установ та носіями мови;
 • З 1999 року проводиться курсантська міжнародна науково-практична конференція іноземними мовами та друкується збірка тез доповідей;
 • всі заняття супроводжуються презентаціями та відео матеріалами;
 • розроблені заняття із використанням елементів квесту та веб-квесту;
 • працює Дебатний клуб;
 • проводяться наукові, творчі та країнознавчі вікторини та конкурси, в яких приймають участь не тільки курсанти і студенти, а і працівники університету;
 • всі бажаючі мають можливість самостійно займатися та підвищувати свій рівень володіння мовами в аудиторії для самостійного навчання.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: лінгвістичні, методичні та педагогічні засади взаємопов’язаного навчання різних видів мовленнєвої діяльності, шляхи поповнення словникового запасу мови, психолінгвістичні аспекти підвищення ефективності викладання іноземних мов, удосконалення професійно-орієнтованої та самостійної іншомовної підготовки як фактор підвищення ефективності діяльності працівників ОВС.

З початку створення кафедри професорсько викладацьким складом кафедри було надруковано більш ніж 1000 наукових статей та тез доповідей до наукових конференцій, семінарів та круглих столів.

За роки існування кафедри надруковано більше 30 навчально-методичних посібників: “English for police officers”, “Computers through English”, “English for psychologists”, “Grammar resource book”, “Combating economic crime”, “Human trafficking counteraction”, “Combating cybercrime”, «Посібник з французької мови для студентів-юристів», «Посібник з дисципліни "Іноземна (французька) мова для слухачів інституту заочного та дистанційного навчання (2 частини)», «Збірка граматичних вправ з німецької мови (2 частини)», «Англійська мова майбутнім магістрам», «Методичні рекомендації до написання академічної дослідної роботи», тощо.

На кафедрі було видано англо-український та німецько-український словники. Створена низка розмовників, спрямованих на забезпечення комунікативної складової процесу навчання майбутніх правоохоронців («Розслідування злочинів за участю іноземців: розмовник», «Українсько-англійський розмовник для практичних працівників органів внутрішніх справ України. Євро 2012», «Російсько-англійський розмовник для практичних працівників органів внутрішніх справ України. ЄВРО 2012», «Українсько-англійський розмовник для працівників правоохоронних органів України», «Українсько-німецький розмовник для працівників правоохоронних органів України», «Українсько-французький розмовник для працівників правоохоронних органів України».

Викладачами створені численні методичні розробки, завдання для самостійної роботи, матеріали з мультимедійного супроводження практичних занять. Розроблені 2 електронні навчальні посібники для самостійної роботи курсантів, а також курс дистанційного навчання з англійської мови, який розміщено на сайті університету.

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів та їх професійному самовдосконаленню. Регулярно проводяться науково-методичні семінари, круглі столи, мовні секції, стажування на курсах дистанційного навчання, профільних кафедрах країни та за кордоном. Науково-педагогічні працівники кафедри мають міжнародні сертифікати, що підтверджують професійну компетенцію.

Викладачі кафедри брали участь у міжнародних миротворчих місіях ООН (Косово, Ліберія та Східний Тимор) та підготували висококваліфіковані кадри – випускників ХНУВС, які виконували службові обов’язки в Судані, Ліберії, Кіпрі, Косово, Східному Тіморі і Кот-д’Івуар.

Велику увагу члени кафедри приділяють профорієнтаційній роботі – це зустрічі і бесіди з учнями, педагогічним колективом шкіл та батьками.

Науково-педагогічним складом кафедри проводиться розробка нових педагогічних ідей та практик, впроваджуються досягнення кращого світового педагогічного досвіду, що сприяє вдосконаленню шляхів і методів підвищення якості знань курсантів та магістрів, а нові форми організації навчання разом з комп'ютеризацію навчального процесу підвищують мотивацію вивчення іноземних мов.

Склад кафедриСтатівка Олена Олександрівна завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDБабак Ганна Сергіївна викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDБілоусов Артем Віталійович викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDГоголь Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDГончарук Олег Миколайович доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDГорбач Наталія Львівна – старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDДягілєва Людмила Дмитрівна - доцент, кандидат пед. наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDІванова Інна Леонідівна –старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDКоршенко Анатолій Євгенович – старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDКочина Валентина Василівна – викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDКраснова Наталія Валеріївна –старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDЛевашов Олександр Семенович – доцент кафедри, кандидат пед.наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDПочуєва Валентина Вікторівна – доцент, кандидат пед. наук, доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID


Русанова Любов Іванівна – старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID


Сазанова Лариса Сергіївна – старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID


Сорокіна Галина Миколаївна –старший викладач

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCIDФилипська Віта Іванівна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID


Яригіна Вікторія Володимирівна – викладач кафедри, кандидат філологічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID


Махота Ірина Юріївна – викладач кафедри

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID


Скриннік Віра Олександрівна – старший лаборант кафедри

Адреса:
кафедра іноземних мов факультету №1, Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080, Україна
Тел. (057) 73-98-127, 73-98-139
Email: kaf-in.mova@univd.edu.ua,  in.mova1992@gmail.com