Викладачка циклової комісії економіки та управління Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ Людмила Бондаренко пройшла підвищення кваліфікації у рамках онлайн-курсу «Жінки та чоловіки: гендер для всіх».

Вона успішно закінчила онлайн-курс, наданий викладачкою Києво-Могилянської академії Тамарою Марценюк, та навчилася фахово аналізувати події та суспільні явища з гендерної точки зору; уникати дискримінацій; краще розуміти свої права і способи їхнього захисту; активно та ефективно використовувати здобуті знання в публічних дискусіях та повсякденному житті; реалізовувати компетентнісну парадигму навчання, критичне та системне мислення.

ВЗГ ХНУВС