"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Представники кафедри соціології та психології факультету № 6 ХНУВС Олена Євдокімова, Ірина Нечітайло, Ірина Жданова, Алла Мороз, Яна Пономаренко, Ігор Шелокшвєєв, Олена Мохарєва, Дмитро Бонзик взяли участь у Науково-практичній інтернет-конференції «Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти», яка відбулася у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Конференція мала міждисциплінарний характер. В її рамках заслуховувалися і обговорювалися доповіді представників економічної, психологічної, юридичної та інших наук з актуальних проблем сьогодення: «Війна в Україні як цивілізаційний геополітичний конфлікт та механізм його розвитку»; «Забезпечення економічної безпеки оборонно-промислового комплексу України»; «Економічна безпека людини в умовах війни»; «Психологічний профіль професії керівника територіального (відокремленого) підрозділу (відділу) національної поліції України» та ін. Зазначені на конференції питання викликали значний інтерес учасників і жваву дискусію.

ВЗГ ХНУВС