"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ХНУВС доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Олексій Литвинов взяв участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки», що пройшла під егідою Всеукраїнської асоціації кримінального права на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

На конференції відбулось обговорення сучасних проблем кримінально-правової охорони інформаційної безпеки людини, суспільства, держави й світу в національному й міжнародно-правовому вимірах та ознайомлення з досвідом зарубіжних країн із цих питань. Відбулась жвава дискусія щодо стану і перспектив здійснення міждисциплінарних досліджень у сфері забезпечення інформаційної безпеки, що пов’язані з кримінальним правом та засобами інших кримінально-правових наук.

Як провідний доповідач Олексій Литвинов виступив із доповіддю на тему – «Антиукраїнська пропаганда як об’єкт кримінологічного впливу».