"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

Відбулось онлайн-засідання робочої групи з розробки освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 125 «Кібербезпека» (Безпека інформаційних та комунікаційних систем) кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ із використанням платформи Zoom. 

Під час засідання було обговорено зміни до освітньо-професійної програми та навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти 125 «Кібербезпека» (Безпека інформаційних та комунікаційних систем). Запропоновані пропозиції враховують останні зміни у нормативній базі МОН України. В засіданні взяв участь завідувач відділення ліцензування та акредитації освітніх програм навчально-методичного відділу ХНУВС Сергій Козлов.