Доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Віктор Лазарєв взяв участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції». Науковий захід був організований Льотною академією НАУ. В режимі онлайн в її роботі взяли участь науковці з різних країн світу.

Представник Харківського національного університету внутрішніх справ виступив на конференції із доповіддю «Конвергенція мови права та юридичної термінології», яка викликала жваву дискусію стосовно особливостей використання юридичної термінології в Україні та у країнах Західної Європи, що підтверджує актуальність обраного напряму дослідження.

Підбиваючи підсумки роботи конференції, організатори висловили вдячність представнику Харківського національного університету внутрішніх справ за активну участь та висловили побажання щодо подальшої співпраці із закладом вищої освіти.

ВЗГ ХНУВС