Відбулося засідання наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, приурочене до Дня Української Державності. 

Захід пройшов у змішаному режимі: очно – на двох локаціях університету у м. Кам’янець-Подільський та м. Вінниця, дистанційно – з використанням інструментів відеозв’язку. У засіданні гуртка взяли участь курсанти 2–4 курсів факультетів №№ 1, 2, 3 та 4, професори кафедри Андрій Ященко, Юрій Орлов, Кирило Черевко, викладачка кафедри Тетяна Шевчук.

Голова гуртка Андрій Ященко звернувся до учасників засідання з вітальним словом, наголосивши на важливості збереження та примноження інтелектуального потенціалу української нації як умови прогресивного розвитку нашого суспільства й держави. Присутніх було поінформовано про цілі, задачі і план діяльності наукового гуртка у 2022-2023 навчальному році, особливості організації наукової роботи курсантів із вирішення актуальних проблем кримінального права і кримінології.

Професор кафедри Юрій Орлов звернув увагу учасників засідання на наявному гострому запиті на реформування кримінально-правової та кримінологічної політик держави, як відповіді на виклики війни рф проти України. Ці запити виявляються як в аспекті удосконалення існуючих інструментів кримінально-правового регулювання відносин у сфері забезпечення національної безпеки (усунення конструктивних недоліків кримінально-правових норм про колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України та ін.), так і синхронізації національних й міжнародних механізмів кримінальної юстиції через ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, удосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за воєнні злочини, злочини агресії й проти людяності тощо. І формування науково обґрунтованих відповідей на ці запити – справа молодого покоління правників, здобувачів університетської освіти. 

Професор кафедри Кирило Черевко визначив організаційні засади співпраці членів гуртка з професорсько-викладацьким складом кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, наголосивши на численних каналах зв’язку, порядку й методики провадження науково-дослідної діяльності.

Викладачка кафедри Тетяна Шевчук ознайомила присутніх зі здобутками курсантів – членів гуртка за минулий період його діяльності, окреслила майбутні дослідницькі пріоритети, закликала до активної участі й розумної ініціативи у справі наукового пошуку.

Учасники засідання прийняли резолюцію щодо активізації науково-дослідної роботи, визначили перспективні її напрями, серед яких: кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії колабораціонізму, воєнним злочинам, а також злочинам, що вчиняються на ґрунті ненависті, удосконалення практики використання органами досудового слідства та дізнання Національної поліції правових позицій Європейського суду з прав людини тощо.

ВЗГ ХНУВС