У Міністерстві внутрішніх справ України оголошено конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

Головними завданнями конкурсу є створення в підрозділах МВС творчої атмосфери та умов для інноваційного розвитку, підвищення якості навчальних та наукових видань, мотивація до активної видавничої діяльності, а також удосконалення системи профорієнтації та добору кандидатів на навчання, популяризація відомчої освіти та науки.

У конкурсі бере участь продукція, підготовлена працівниками структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство внутрішніх справ України, та ін.

Організація та проведення конкурсу здійснюється Департаментом освіти, науки та спорту МВС, а базовим закладом для його проведення в цьому році визначено Донецький державний університет внутрішніх справ.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

- наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо);

- методики, методичні рекомендації (методичні настанови);

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

- довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні словники, довідники);

- комп’ютерні програми практичного спрямування;

- мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосібники тощо);

- підручники; навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо);

- виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, методичні посібники, пам’ятки);

- профорієнтаційні відеоролики;

- друкована профорієнтаційна продукція.

Запрошуємо всіх зацікавлених до участі в конкурсі!

МВС України