Успішне вирішення завдань виховання та освіти може бути досягнуто лише при знанні психологічних особливостей процесу становлення особистості, індивідуальних, вольових та емоційних критеріїв психічного розвитку, аспектів розумової та пізнавальної діяльності.

З метою удосконалення знань про засади психології навчання іноземних мов завідувач кафедри іноземних мов факультету № 4 Олена Статівка та викладачі цієї ж кафедри Валентина Почуєва, Любов Русанова, Валентина Кочина, Лариса Сазанова, Олег Гончарук та Артем Білоусов взяли участь у міжнародному онлайн-вебінарі «Positive Psychology in Communicatio» від Cambridge University Press&Assessment», де були розглянуті такі питання як основні психологічні підходи до конструювання сучасних моделей навчання іноземних мов, зарубіжні теорії засвоєння мови та мовної комунікації, особистісно-діяльнісна концепція навчання іноземних мов, психологічні резерви оптимізації навчання іноземних мов.

Інтегрування передового зарубіжного досвіду психологічної підтримки студентів у процес вивчення іноземних мов значно підвищує ефективність освіти.

ВЗГ ХНУВС