Наукова бібліотека продовжує наповнювати інституційний репозитарій (KhNUIAIR) науковими та навчальними матеріалами. Сьогодні електронний архів ХНУВС налічує понад 13 тис. документів.

Наразі колекції KhNUIAIR поповнилися новими підручниками та навчальними посібниками, що підготовлені авторами університету:

Криміналістичне дослідження ДНК : технології та можливості : навч. посіб. / [Р. Л. Степанюк, С. І. Перлін, В. В. Кікінчук та ін.], МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. НДЕКЦ МВС України. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків, 2022. – 120 с. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14007

Цивільне право. Загальна частина : навч. посіб. / [О. Є. Аврамова, А. С. Горбенко, Н. О. Горобець та ін.] ; за заг. ред. С. О. Сліпченка, О. Л. Зайцева ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2022. – 332 с. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13732

Цивільний процес : навч. посіб. / [О. Г. Бортнік, О. Л. Зайцев, В. А. Кройтор та ін.] ; за заг. ред. В. А. Кройтора ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2022. – 336 с. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14001

 Адміністративний процес : навч. посіб. / [Салманова О. Ю., Комзюк А. Т., Гусаров С. М. та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Салманової, А. Т. Комзюка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2022. – 412 с. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13967

 Фінанси підприємств : підручник / В. В. Сокуренко, Д. В. Швець, С. М. Бортник, С. О. Ткаченко ; за заг. ред. В. В. Сокуренка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Харків : ХНУВС, 2022. – 292 с. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13977

Психіатрія та наркологія. Інструменти вимірювання залежностей: навч. посіб. / [кол. авт.], за ред. О. О. Сердюка, В. В. Чугунова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Запорізьк. держ. мед. ун-т ; ун-т Вейна ; Мічиган. ун-т. – Харків - Запоріжжя, 2022. – 272 с. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13069

Інституційний депозитарій* можна знайти на головній сторінці бібліотечного порталу за посиланням: https://lib.univd.edu.ua/

* репозитарій ХНУВС представлено в реєстрах світу та України: DOAR, ROAR, BOAI, CORE, BASE, OUCI,  що забезпечує університету відкритість і віртуальну присутність у світовому науковому інформаційному просторі і зростання його наукометричних показників.

ВЗГ ХНУВС