Відбулося oнлайн-засідання студентського наукового гуртка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки факультету № 6 на чолі з його керівником – професором кафедри Юлією Кириченко.

Під час засідання студентів і слухачів магістратури ознайомили з Положенням про науковий гурток курсантів, студентів та слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ. Обговорили та затвердили подальший план роботи наукового гуртка, визначили пріоритетні напрями наукових досліджень студентів та загальну тему роботи наукового гуртка на 2022/2023 навчальний рік; обрали старосту та секретаря.

ВЗГ ХНУВС