Колектив Харківського національного університету внутрішніх справ разом із українською спільнотою глибоко сумує з приводу тяжкої втрати - з життя пішов Герой України, державний діяч, видатний український вчений-правознавець, талановитий педагог Василь Якович Тацій. Він був великим другом Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме під його керівництвом у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого був започаткований спеціальний факультет, який заклав підвалини для створення нашого університету. До сьогодні обидва заклади освіти  активно співпрацюють, розвиваючи юридичну науку, удосконалюючи правове поле нашої держави, готуючи фахівців для правоохоронної системи України.

Внесок Василя Яковича у розвиток вітчизняної юридичної школи і, передусім Харківської, важко переоцінити. Багато років він очолював Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, під його керівництвом було створено Національну академію правових наук України, його думка юриста, науковця, людини з великим життєвим досвідом завжди була вагомою і значимою для колег і суспільства. Людина високої організованості та цілеспрямованості, мудрий і виважений, з державницьким світоглядом. Усе своє життя присвятив розбудові правової, демократичної, суверенної держави Україна.

Пам`ять про світлу й талановиту людину, справжнього патріота України назавжди залишиться в наших серцях.

Ректорат Харківського національного
університету внутрішніх справ