Доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства  факультету № 1 доктор юридичних наук, доцент Тетяна Фоміна пройшла міжнародне онлайн-стажування для викладачів закладів вищої освіти від Білостоцького державного університету (Польща). Тема стажування - «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи». 

Учасники стажування покращили свої компетенції у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн-інструменти) та вдосконалили свої дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів).

За результатами стажування Тетяна Фоміна підготували есе на тему: «Використання методу «світове кафе» при викладанні навчальної дисципліни «Кримінальний процес» у Харківському національному університеті внутрішніх справ», в якому відображено приклад використання поліцейського квесту на практичному занятті.

ВЗГ ХНУВС