Працівники та курсанти факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ: доценти кафедри цивільно-правових дисциплін кандидати юридичних наук, доценти Олена Піхурець та Олександр Шишка, курсанти факультету № 4 Станіслав Павленко, Ярослав Єрьоменко, курсант Аміна Головня, Єлізавета Сенченко, старша наукова співробітниця відділення організації наукової роботи відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності Катерина Маравська взяли участь у засіданні круглого столу “Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти”, який проводився на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. Катерина Маравська виступила із доповіддю “Дотримання принципів та правил академічної доброчесності в Харківському національному університеті внутрішніх справ в умовах воєнного стану”. Учасники круглого столу обговорили питання із дотримання правил академічної доброчесності в освітньому процесі закладами вищої освіти; використання онлайн-сервісу Unicheck для перевірки академічних текстів на плагіат; особливості застосування нових функцій антиплагіатної системи Strike Plagiarism тощо. 

ВЗГ ХНУВС