У Харківському національному університеті внутрішніх справ у режимі відеоконференції відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід».
Від імені ректорату та Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ учасників наукового заходу привітав ректор університету, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Валерій Сокуренко. У своєму виступі він підкреслив, що питання запобігання та протидії корупції залишаються надзвичайно актуальними, оскільки в умовах дії воєнного стану корупція є чинником, що створює реальну загрозу національній безпеці, укріпленню демократії, зміцненню авторитету країни на міжнародній арені та подальшому розвитку держави загалом. Саме тому коло питань, що обговорюватимуться на конференції, стосується історії протидії і запобігання корупції, міжнародних практик протидії корупції, правових і практичних аспектів формування доброчесності у суспільстві, формування нульової толерантності до корупції, корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб публічного права тощо. Він побажав учасникам конференції плідної роботи та вагомих напрацювань.
У заході взяв участь академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Бандурка, який особливу увагу приділив ключовим аспектам протидії корупції в умовах воєнного стану. Він наголосив на основних проблемних питаннях нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні та звернув увагу на необхідність пошуку шляхів ефективного удосконалення антикорупційного законодавства.
Проблемним питанням, пов’язаним із покращенням врегулювання антикорупційної політики в Україні, присвятив свою доповідь член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Сергій Гусаров. Доповідач підкреслив, що, незважаючи на важку ситуацію в державі, одним із ключових кроків стало розроблення та прийняття в умовах воєнного стану Антикорупційної стратегії, метою якої є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Старший радник з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Джозеф Гюлай презентував доповідь, присвячену питанням, що стосуються гібридної війни та корупції.
Магістр права Академії поліції в м. Щитно (Польща) Невяровська Дорота Анна свій виступ присвятила нормативним аспектам кримінальної відповідальності працівників поліції у зв’язку з виникненням корупційних ситуацій.
Завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Сергій Шатрава в своїй доповіді наголосив на деяких аспектах реалізації адміністративно-правового статусу викривача у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Головна спеціалістка відділу навчання та оцінки уповноважених підрозділів Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції  Національного агентства з питань запобігання корупції Анна Федоренко розповіла про виклики у становленні та розвитку інституту антикорупційних уповноважених в Україні.
Головний спеціаліст відділу професійного розвитку уповноважених підрозділів Департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Олег Новіков у своєму виступі торкнувся проблемних питань конфіскації незаконно отриманих подарунків.
Завідувачка навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, докторка юридичних наук, доцентка Віта Мороз представила оцінку діяльності Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Професорка кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук, професорка Ольга Кришевич у своїй доповіді зазначила міжнародні засади кримінальної відповідальності за корупцію.
Уповноважена з антикорупційної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ Світлана Файчук розповіла про питання становлення інституту уповноважених з антикорупційної діяльності.
Докторант Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Ільницький у своїй доповіді говорив про діяльність громадських об’єднань у протидії корупції.
До дискусії та обговорення актуальних питань протидії і запобігання корупції долучилися близько 100 науковців і практиків. Це представники Національного агентства з питань запобігання корупції, Управління запобігання корупції Національної поліції України, Головного слідчого управління Національної поліції України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, Головного управління Національної поліції в Харківській області, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, закладів вищої освіти системи МВС України, Державного науково-дослідного інституту МВС України, інших закладів вищої освіти та наукових установ України, а також представники Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні та Академії поліції в м. Щитно Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща.
За підсумками конференції буде сформовано відповідну резолюцію, в якій будуть відображені основні ідеї та пропозиції, висловлені учасниками заходу.

ВЗГ ХНУВС