Доцентка кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ кандидатка юридичних наук, доцентка Олена Юшкевич для курсантів першого курсу факультету № 1 в онлайн-форматі провела бінарне заняття з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» на тему «Юридична деонтологія як наука і навчальна дисципліна. Роль системи безоплатної правової допомоги України в діяльності юриста».
У бінарному занятті взяла участь представниця системи безоплатної правової допомоги України – в.о. директора Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лілія Йолкіна.
Заняття відбулось у формі жвавої та конструктивної дискусії. Лілія Йолкіна ознайомила курсантів із місією системи безоплатної правової допомоги України – це захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.
Окрему увагу було приділено функціям та завданням системи безоплатної правової допомоги України, до завдань якої входить: надання правової інформації; консультації і роз’яснення з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); допомога в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Окремо Лілія Йолкіна звернула увагу на застосування ст. 39 та ст. 40 Кримінального кодексу України. Зокрема, не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.
Завершуючи зустріч, Лілія Йолкіна наголосила, що люди в Україні використовують правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань та мають рівний доступ до правосуддя. Мережа незалежних надавачів безоплатної правової допомоги, серед яких у майбутньому стануть курсанти як юристи, представники Міністерства внутрішніх справ, відповідає правовим потребам людей. Територіальні громади та держава визнають важливість і необхідність безоплатної правової допомоги як соціальної гарантії та забезпечують стабільне її фінансування з державного та місцевих бюджетів.
Отримані практичні поради стануть у нагоді курсантам у подальшій професійній діяльності.

ВЗГ ХНУВС