Професорка кафедри теорії та історії держави і права Юлія Загуменна та доцентка кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Тетяна Фоміна взяли участь в “Осінній школі молодого науковця 3.0”, яку було організовано за підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні громадяни» та спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку».

Головна мета “Осінньої школи молодого науковця 3.0” - формування унікального освітньо-наукового простору, що сприятиме наданню консультативної допомоги молодим вченим, підвищенню якості наукових досліджень, професійному зростанню та ефективній підготовці конкурентоспроможного вченого в сучасних умовах України.

Учасники “Осінньої школи молодого науковця 3.0” отримали нові знання у вирішенні актуальних питань наукового пізнання, становлення себе як соціальної свідомої особистості, учасника громади та активного діяча, професіонала, що має змогу здійснити вклад у сталий розвиток світу, активного громадянина у науковій спільноті, що дозволить впровадити принципи розвитку особистості у свою професійну діяльність у межах методики British Council «Активні громадяни».

ВЗГ ХНУВС