Засідання провів перший проректор університету Олександр Моргунов за участі проректора Михайла Бурдіна, працівників університету - членів науково-методичної ради. Розглядалися питання інформаційного супроводу освітнього процесу електронними ресурсами бібліотеки; стан організації освітнього процесу іноземних студентів у 2022/2023 навчальному році; підготовка до проходження процедури акредитації освітніх програм у 2022/2023 навчальному році; стан організації та покращення якості освітнього процесу; схвалення навчально-методичних матеріалів, рекомендованих секціями Науково-методичної ради до використання в освітньому процесі університету; розгляд і отримання рекомендацій Науково-методичної ради тем дисертаційних досліджень та їх подальше надання до Вченої ради університету; розгляд для рекомендації монографічних досліджень та до друку; розгляд та затвердження тематичного плану Школи педагогічної майстерності на 2022/2023 навчальний рік; стан підготовки до конкурсу електронних постерів, присвяченого ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція). За результатами обговорення прийнято відповідні рішення щодо вирішення нагальних питань та продовження діяльності у вказаних напрямах.

ВЗГ ХНУВС