Викладачка кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Валерія Гнатенко провела онлайн профорієнтаційну зустріч із учнями випускного класу Харківського педагогічного ліцею № 4. Під час спілкування викладачка університету особливу увагу приділяла підготовці фахівців за спеціальністю 081 «Право». Валерія Гнатенко розповіла про кафедру кримінального процесу та організації досудового слідства, на якій здійснюється підготовка слідчих та інспекторів-криміналістів, фахівців досудового розслідування Національної поліції України.

ВЗГ ХНУВС