Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко взяв участь у засіданні Наукової ради МВС. Захід пройшов під головуванням заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко. На засіданні розглядалися питання упорядкування наукової діяльності, а також формування вертикалі наукового забезпечення органів системи МВС.
За підсумками засідання було скоординовано роботу Наукової ради МВС і наукової діяльності органів, закладів та установ системи МВС, актуалізовано тематику наукових досліджень, узагальнено практику обліку впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність органів системи МВС, наукову та освітню діяльність ЗВО МВС та ДНДІ. Окрім того, схвалено тематику дисертаційних досліджень у науково-дослідних установах й закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, з урахуванням потреб структурних підрозділів органів системи МВС.
Наприкінці заходу Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України презентувало цьогорічні досягнення власного виробництва, що в умовах воєнного часу – це один із показників зміцнення української обороноздатності.

ВЗГ ХНУВС