Проведення емпіричного дослідження є обов’язковою вимогою курсової роботи на третьому курсі та кваліфікаційної роботи на четвертому курсі для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія». Курсові та бакалаврські роботи виконуються з метою вдосконалення навичок із проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів у практичну професійну діяльність. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері психології, передбачає застосування основних психологічних теорій та методів.
Під час проходження навчальної практики і стажування на посаді курсанти виконують емпіричну частину курсової і кваліфікаційної робіт, а допомагають їм у цьому – наставники з практичного підрозділу поліції і наукові керівники з кафедри педагогіки та психології факультету № 3. Так, представниці кафедри Світлана Харченко і Вікторія Доценко перевірили проходження навчальної практики і стажування на посаді курсантами та надали консультації з узагальнення і оформлення результатів емпіричного дослідження для написання курсових/кваліфікаційних робіт.

ВЗГ ХНУВС