Підвищення професійного розвитку викладачів – основа якісної освіти. Доцентка кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Юлія Самойлова взяла участь у дистанційній програмі підвищення кваліфікації «Project-based learning as a way to students’ independence» («Проєктне навчання як шлях до самостійності студентів»).
Медіаторкою заходу виступила доцентка кафедри англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна Ганна Тащенко. Мета заходу – сприяння кращому розумінню переваг, властивих проєктному навчанню та ознайомлення з низкою проєктів і способів їх організації залежно від цілей, які стоять перед студентами та викладачами. Під час курсу були розглянуті наступні теми: «Самостійність студентів як важлива передумова ефективного навчання», «Проєктне навчання у викладанні англійської мови: його основні принципи та проблеми», «Типи проєктів та їх організація».
Захід складався із двох частин: онлайн-лекції та самостійна робота з обговоренням результатів. Після успішного проходження завдань і виконання тесту було отримано свідоцтво про дистанційне підвищення кваліфікації (2 години (0,06 кредиту ЄКТС) за напрямами «Проєктне навчання», «Іноземна мова»).

Сумська філія ХНУВС