Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Правоохоронна діяльність» Law Enforcement кандидатка юридичних наук, професорка Ірина Панова провела онлайн-зустріч зі студентами першого курсу, які навчаються за денною формою освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Правоохоронна діяльність». Вона ознайомила майбутніх правоохоронців з обов’язковими та вибірковими компонентами програми навчання, можливостями вибору дисциплін, графіком освітнього процесу. Ірина Панова зазначила, що одним із інструментів забезпечення якості вищої освіти є право студента на вибір дисциплін при самостійному формуванні певної частини індивідуального навчального плану. Для обрання зазначених Пакетів студентам запропоновано ознайомитися з силабусами навчальних дисциплін.

Вільний вибір навчальних дисциплін забезпечує академічну свободу студентів і сприяє усвідомленому формуванню персонального шляху реалізації професійного потенціалу здобувачів.

ВЗГ ХНУВС