Професорка кафедри теорії та історії держави і права факультету №1 ХНУВС Юлія Загуменна завершила навчання за середнім рівнем курсу підвищення кваліфікації в межах програми «Google Digital Tools for Education / Цифрові інструменти Google для освіти», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України задля розширення можливостей використання цифрових інструментів та організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу.
За результатами навчання Юлія Загуменна отримала підсумковий сертифікат, що засвідчує успішне проходження програми підвищення кваліфікації (тривалість навчання склала 15 годин (0,5 кредиту ECTS)) та перейшла на поглиблнений рівень проходження підвищення кваліфікаціїза цією програмою. Здобуті знання будут впроваджені кафедрою теорії та історії держави і права факультету №1 в освітній процес.

ВЗГ ХНУВС