Завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету №6 ХНУВС Юрій Жорнокуй, професори цієї ж кафедри Володимир Кройтор та Олександр Кухарєв, доценти Юрій Чалий та Ольга Аврамова, старша викладачка Софія Попова, завідувач та професор кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №4 Олексій Зайцев та Святослав Сліпченко взяли активну участь у науково-практичній конференції «Цивільне право: проблеми теорії та правозастосування», що була присвячена 101-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента АН УРСР, ректора Харківського юридичного інституту (1962-1987 р. р.) В. П. Маслова.
Конференція була організована Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки відділення цивільно-правових дисциплін Національної академії правових наук України, а також Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України».

ВЗГ ХНУВС