Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №4 ХНУВС Олександр Шишка взяв участь у презентації монографії «Медичне право України в контексті європейського та міжнародного права», що була видана у всесвітньо відомому видавництві Springer. Олександр Шишка разом із професором кафедри цивільно-правових дисциплін Святославом Сліпченком взяли участь у написанні розділу монографії «Civil Circulation of the Deceased’s Organs in the Countries of Eastern Europe» (Цивільний оборот органів померлої людини в країнах східної Європи) https://doi.org/10.1007/978-3-031-05690-1_7.
Мета заходу – презентація видання професійній спільноті, сферою інтересу якої є медичне право, а також у контексті доктринальних напрацювань окреслити ключові аксіоми для євроінтеграційного вектору медичного права України.
Організатором заходу виступив Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ.
Під час презентації монографії відбулася експертна дискусія на тему «Дорожня карта євроінтеграційного вектору національного медичного права». Олександр Шишка висвітлив проблематику цивільно-правового регулювання трансплантації в Україні: виклики та євроінтеграція.
Темами виступу стали: правова модель охорони здоров'я в умовах євроінтеграції України, автономія людини і її гідність, цивільно-правове регулювання трансплантації в Україні, формування правових рамок у сфері зберігання та використання біоматеріалів людського походження в Україні, правові аспекти постмортальної репродукції в Україні та в країнах ЄС, а також уніфікація договору про надання медичних послуг в умовах євроінтеграції та рекодифікація цивільного законодавства України.

ВЗГ ХНУВС