Cтарша викладачка кафедри іноземних мов факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ Лариса Сазанова відвідала Третю Всеукраїнську онлайн-конференцію для викладачів англійської “Teaching Experts” від Мовного центру «Поліглот» за підтримки Cambridge English.

Мета участі у конференції – набуття умінь та навичок за напрямами: формування у студентів компетентностей та здатності працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії, формування критичного мислення, розуміння та продукування різноманітності точок зору, формування здатності застосовувати англійську мову та сучасні інформаційні і комунікаційні технології для здійснення комунікації з представниками інших країн.

ВЗГ ХНУВС