Для студентів і курсантів першого курсу Сумської філії ХНУВС викладачі кафедри юридичних дисциплін професор Олексій Шуміло та доцентка Леся Гончаренко запросили суддів Конституційного Суду України – Галину Юровську та Віктора Городовенка для проведення бінарного заняття із навчальних дисциплін «Судові та правоохоронні органи України», «Теорія держави та права» та «Конституційне право» за темою «Захист прав особи через інститут конституційної скарги».
Суддя Віктор Городовенко розповів про те, що Конституційний Суд є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України, про особливості функціонування Конституційного Суду. Він акцентував увагу на особливій формі звернення до Конституційного Суду України – конституційні скарзі.
Галина Юровська виступила із змістовною лекцією «Захист прав особи через інститут конституційної скарги». Вона окреслила статті Конституції України, що передбачають можливість звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду. Проаналізувала відповідні норми Закону України «Про Конституційний Суд України», що передбачають таку новітню форму звернення до Конституційного Суду. Розповіла про органи Конституційного Суду, що можуть розглядати конституційну скаргу. Нею було детально проаналізовано зміст конституційної скарги та найбільш поширені помилки щодо її формулювання та подання. Слухачі довідалися, що суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України. Особливістю суб’єкта подання є те, що до суб’єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права. Таким чином, суддя дослідила рух конституційної скарги у процесі її розгляду.
За допомогою діаграм і таблиць було проілюстровано: кількість конституційних скарг, що надійшли до Конституційного Суду України; інформація про підстави для відмови / закриття конституційного провадження у справах відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про Конституційний Суд України»; питання які найчастіше порушувались суб’єктами права в конституційних скаргах за останні три роки; закони України (їх окремі положення), що найчастіше оскаржувалися суб’єктами права на конституційну скаргу.
Наприкінці лекції Віктор Городовенко порівняв інститут касаційної скарги в Україні та деяких країнах ЄС. Він наголосив на необхідності студентам і курсантам опановувати знання, що допоможе їм у майбутньому стати кваліфікованими правоохоронцями та правниками.

Сумська філія ХНУВС