13 березня 2023 року з 15.30 до 16.00 у Харківському національному університеті внутрішніх справ у межах проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузь знань 12 «Інформаційні технології» відбудеться відкрита зустріч із членами експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в режимі відеоконференції.
Запрошуються усі бажаючі, окрім гарантів освітніх програм та представників адміністрації ХНУВС.
Підключитися до конференції можна за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/74520050388?pwd=aEV4hCgeGglzHfK1aMPkdT1KHLa1xX.1
Ідентифікатор конференції: 745 2005 0388
Код доступу: 2023

ВЗГ ХНУВС