Харківський національний університет внутрішніх справ неухильно забезпечує високу якість освітніх послуг. Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6 ініціює перегляд освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 «Правоохоронна діяльність» (правоохоронна діяльність). Зважаючи на необхідність забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного стану, особлива увага приділяється перегляду компонент освітньо-професійних програм та їх логічної послідовності, а також фахових компетентностей, які мають набути здобувачі вищої освіти.

Запрошуємо зацікавлених осіб до обговорення Проєкту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 «Правоохоронна діяльність» (правоохоронна діяльність) та просимо надсилати пропозиції  на корпоративну електронну адресу гаранта освітньо-професійної програми – Панової Ірини Вікторівни –  iv_p@ukr.net

ВЗГ ХНУВС

Перелік освітньо-наукових програм